Paleface
Arjen valinnat
Paleface: Kaupassa käyminen on poliittista toimintaa
Kukaan ei kulje täällä irrallaan muista, vaikka niin haluaisi. Olemme lähtemättömästi kietoutuneita toisiimme. Me jaamme paitsi nämä kadut ja metsät, myös yhteisen vastuun niistä, vastuun tästä planeetasta, jonka kantokyky on rajallinen.
Sponsoroitu
Tavoitteena suljettu materiaalin kierto
Komposiittimuovimateriaalin valmistaja Durat ostaa takaisin kaikki asiakkaidensa tuotannosta ylijäävät hukkapalat. Jämät murskataan ja hyödynnetään uuden materiaalin raaka-aineena.
BMH Technology
Sponsoroitu
Biomassan ja jätteen energia hyötykäyttöön
Suomalainen BMH Technology suunnittelee ja tuottaa edistyksellistä teknologiaa, joka lisää ympäristöystävällisten polttoaineiden hyödyntämistä, auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kaatopaikkaläjittämistä sekä tehostaa materiaalien uusiokäyttöä.
Globaali energiakysyntä
Energiamurros
Globaali energiakysyntä haastaa kestävän kehityksen
Seuraavan 20 vuoden aikana globaali energiakysyntä kasvaa noin 30 %. Kehityksen kaksi keskeisintä syytä on voimakkaasti jatkuva väestönkasvu ja kehittyvien maiden elintason nousu. Nykyisestä maailman primäärienergiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla (öljy, kaasu ja kivihiili) noin 80 %.
Itämeren suojelu
Asiantuntija: ”Puhdas vesi on suomalaisille itsestäänselvyys”
Puhdas vesi on suomalaisille itsestäänselvyys. Olemme pitäneet maamme vesistöjen hyvää tilaa syntymäoikeutena, jonain niin itsestään selvänä, ettei siitä osata olla huolissaan.