Paleface
Arjen valinnat
Paleface: Kaupassa käyminen on poliittista toimintaa
Kukaan ei kulje täällä irrallaan muista, vaikka niin haluaisi. Olemme lähtemättömästi kietoutuneita toisiimme. Me jaamme paitsi nämä kadut ja metsät, myös yhteisen vastuun niistä, vastuun tästä planeetasta, jonka kantokyky on rajallinen.
energia
Sponsoroitu
Jätevirroista tehdään puhdasta energiaa
Kiertotalous on resurssitehokkuutta. Materiaalit, joita ei voida hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena, kierrätetään energiana.
Sitowise Oy
Sponsoroitu
Kiertotalouteen perustuvaa massojenhallintaa
Sitowise Oy luo infrarakentamisen massojenhallintastrategioita. Yritys yhdistää digitalisaation tuomat mahdollisuudet massojenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Energiatehokkuus
Energiatehokkuus
Jokainen rakentamisessa käytetty ratkaisu näkyy rakennuksen energiatehokkuudessa
Rakentamisessa energiatehokkuus on laaja-alainen käsite. Energiatehokkuus rakentamisessa tarkoittaa yleisellä tasolla sitä, että saman palvelun tuottaminen kyetään tekemään vähemmällä energialla.
vesi-mokki
Arjen valinnat
Talousveden kuljettaminen on ympäristöhaitta
Vesien puhdistamisessa ollaan menty monessa asiassa paljon eteenpäin. Monet saaristojen mökki- ja kesäasuntoalueet ovat kuitenkin vielä vailla kunnallista vesihuoltoa, ja talousvesi joudutaan tuomaan mantereelta asti. Sen lisäksi, että veden kuljettaminen on logistinen vaiva, se aiheuttaa myös ympäristöhaittaa.