Skip to main content
Etusivu » Kiertotalous » Yritysten katseet luonnon monimuotoisuuteen – ratkaisuja kiertotaloudesta
Hiilineutraali liiketoiminta

Yritysten katseet luonnon monimuotoisuuteen – ratkaisuja kiertotaloudesta

Kuva: Getty Images
Kari Herlevi

Kirjoittaja Kari Herlevi on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran luontoa vahvistavan kiertotalouden projektijohtaja.

Jokaisen yrityksen kannattaa huomioida luonnon monimuotoisuus liiketoiminnassaan, ja ratkaisuja tähän voi löytyä kiertotaloudesta.

Hyvinvointimme ja myös taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta, joka katoaa maailmassa kiihtyvää tahtia. Luonnon köyhtyminen tuo riskejä myös yrityksille, sillä käytännössä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta.

Käynnissä onkin jo maailmanlaajuinen muutos, joka kiihtyy ja koskettaa jokaista yritystä. Ensimmäiset ovat jo liikkeellä: esimerkiksi Teknologiateollisuus on laatinut oman biodiversiteettiohjelmansa, ja yhä useammat yritykset laativat biodiversiteettistrategioitaan.

Konkreettisia toimia vaaditaan

Sijoittajien vaatimukset kestävyydestä etenevät vääjäämättä. Yksi esimerkki löytyy Norjasta: maan öljyrahasto on painottanut, että tulevaisuuden voitot ovat riippuvaisia terveistä ekosysteemeistä. Rahaston kohdeyrityksiä vaaditaan ottamaan ilmastonmuutoksen lisäksi luonnon monimuotoisuus strategiatyönsä ytimeen. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä.

Kun aihe nousee yhä laajemmin julkiseen keskusteluun ja tietoisuuteen, aletaan yrityksiltä vaatia konkreettisia toimia. Mutta mitä nämä toimet voivat olla?

Yrityksen näkökulmasta luontoon kohdistuvia haittoja on ensisijaisesti vältettävä, toissijaisesti minimoitava ja siltä osin, kun vaikutuksia ei voida välttää, kompensoitava.

Luontokadon pysäyttäminen tarkoittaa yrityksille siis yhtäältä oman arvoketjun kehittämistä sellaiseksi, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa luonnolle, ja toisaalta kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen etuna vastuullisuustyön tietotaito

Sitran tuoreessa selvityksessä esitellään yrityksille 12 askelta bisneksen vahvistamiseen luontotoimilla. Luonnon vahvistaminen voi tuoda yrityksille kustannussäästöjä, hyvää mainetta tai esimerkiksi edullisempaa rahoitusta. Suomalaisyrityksillä on luonnon vahvistamiseen tietotaitoa, joka tarjoaa mahdollisuuksia vientiin, innovaatioihin ja uuteen liiketoimintaan.

Osa suomalaisyrityksistä on jo huomioinut liiketoiminnassaan luonnon osana vastuullisuustyötään. Seuraava askel on nostaa luonto liiketoiminnan ytimeen. Yksi keino on panostaa kiertotalouteen, kuten edelläkävijät ovat jo tehneet.

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään. Kun tarve ottaa käyttöön uusia luonnonvaroja vähenee, tarvitsee myös luontoa kuormittaa vähemmän.

Juuri nyt keskeistä on varmistaa, että luontokysymykset nousevat mahdollisimman monen yrityksen ja niiden hallitusten agendoille. Samoja kysymyksiä mietitään eri puolilla maailmaa, joten edelläkävijöiden hyödyt jaetaan nyt eikä huomenna.

Next article