bioenergia
Energia
Bioenergialla kasvuodotuksia
Päästöjen vähentäminen on meille kaikille yhteinen tavoite, jonka tärkeitä osia ovat energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin. Suomessa tämä toteutuu ennen kaikkea lisäämällä bioenergiaa, tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja lämpöpumppuja.