Pekka Haavisto
Energia
Suomi osana ratkaisua, ei osana ongelmaa
Omaan nuoruuteeni liittyi voimakkaasti vuoden 1973 energiakriisin kokemus. Katuvalot sammutettiin, patterit ruuvattiin pienemmälle, autokisat ja harrasteilmailu kiellettiin.