logistiikan-kuljetusten-toimitusten-paastot
Kestävä kehitys
Tavoitteena päästötön logistiikka
Monet valtiot ja kaupungit rajoittavat kuljetusten aiheuttamaa ympäristörasitusta. Mutta miten päästöjä pienennetään globaaleissa toimitusverkostoissa?
Ekologinen asuminen
Älykkäät talotekniset ratkaisut näkyvät kuluttajan sähkölaskussa
Asuminen aikaansaa suurimman osan suomalaisesta hiilijalanjäljestä, mutta nykyaikaisilla ratkaisuilla sitä pystytään pienentämään niin, että osakkaallekin koituu taloudellista hyötyä.
Energiamurros
Älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa uudenlaisia teknologisia ratkaisuja
Älykäs energiajärjestelmä yhdistää sähkö- ja tietoverkon, jotka toimivat koko ajan tiiviimmin yhdessä. Tulevaisuudessa energiajärjestelmä hyödyntää mahdollisimman pitkälle uusiutuvan energian tuotantoa, älykkäitä verkkoja sekä energiatehokkaita ratkaisuja.
Jero Ahola
Energiantuotanto
Yhteiskunnan sähköistäminen on avain päästötavoitteiden saavuttamiseksi
Suomi ja monet muut maat ovat Pariisin ilmastosopimuksen kautta sitoutuneet hiilidioksidin nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä.