Biokaasu
Tavoitteena hiilivapaa liikenne vuonna 2045
Liikenne aiheuttaa noin 13 prosenttia maailman kaikista kasvihuonepäästöistä. Suomessa kaiken liikenteen osuus hiilipäästöistä on noin viidennes, josta tieliikenteen osuus on noin 90 prosenttia. Siitä raskas tieliikenne aiheuttaa hiukan alle 40 prosenttia ja henkilöautot noin 55 prosenttia.
Metsäteollisuus
Metsäteollisuus
Mainettaan parempi metsäteollisuus
Suomessa puuta käytetään merkittävästi vähemmän kuin sitä kasvaa ja kehittynyt asenneilmapiiri monimuotoisuuden edistämiseksi näkyy uusina luonnonhoito- ja suojeluohjelmina.
Hiilineutraali liiketoiminta
Vedyn tuotantoon investoidaan nyt EU-miljardeja
Vety on tärkeä osa kemiaa ja taloutta. Muovin, teräksen, lannoitteiden ja polttoaineiden tuotanto perustuu hiileen ja vetyyn.
Kiertotalouden edistäminen
Cleantech mahdollistaa kiertotalouden, jossa ravinteita ei hukata
Tiedämme, että taloutemme ei voi kauaa enää perustua maapallon resurssien ylikulutukselle. Talouden uusi malli, kiertotalous perustuu siihen, että neitseellisten raaka-aineiden käytön sijaan jo käytössä olevat materiaalit kiertävät. Eikä kyseessä ole ympäristötekojen vaatima ulkoinen lisämeno vaan resurssien järkevästä käytöstä syntyvää säästöä ja hyvän liiketoimintaympäristön ylläpitoa.