Kiertotalouden edistäminen
Cleantech mahdollistaa kiertotalouden, jossa ravinteita ei hukata
Tiedämme, että taloutemme ei voi kauaa enää perustua maapallon resurssien ylikulutukselle. Talouden uusi malli, kiertotalous perustuu siihen, että neitseellisten raaka-aineiden käytön sijaan jo käytössä olevat materiaalit kiertävät. Eikä kyseessä ole ympäristötekojen vaatima ulkoinen lisämeno vaan resurssien järkevästä käytöstä syntyvää säästöä ja hyvän liiketoimintaympäristön ylläpitoa.
aurinkoenergia
Aurinkoenergia
Suomessa erinomaiset olosuhteet aurinkoenergian hyödyntämiseen
Monia ihmisiä voi arveluttaa, miten näillä leveyspiireillä aurinkoenergian hyödyntäminen olisi järkevää. Suomen kylmä ilmasto ja pohjoinen sijainti toimivat kuitenkin laajalti eduksi tässä mielessä.
Jyri Arponen
Energiamurros
Puhdas teknologia- ja energia-ala murroksen alla
Kattoterminä cleantech käsitetään paljon laajempana, kuin mitä muutama vuosi sitten vielä ymmärrettiin. Cleantechin periaatteena on resurssien ja energian säästö sekä tehokas hyödyntäminen.