Cleantech
Vesiteknologiassa ja -osaamisessa Suomi on kärkimaiden joukossa
Kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö näkee Suomen yhtenä kärkimaana veden laadun mittaroinnissa, veden puhdistamisessa, biologisissa ja kemiallisissa käsittelyissä sekä puhdistuslaitosten rakentamisessa.