Etusivu » Cleantech » Tulevaisuuden älykäs energiajärjestelmä on Suomen vientivalttikortti
Energiantuotanto

Tulevaisuuden älykäs energiajärjestelmä on Suomen vientivalttikortti

Kuva: Getty Images

Kimmo Tiilikainen

asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Suomi tunnetaan maailmalla erityisesti huipputeknologian ja korkean osaamisen maana. Meiltä löytyy osaamista niin tietoliikenneverkoista kuin myös raskaan teollisuuden innovaatiosta. Kaikkea vientipotentiaaliamme emme kuitenkaan ole vielä hyödyntäneet. Suomessa on vahvoja uusiutuvan energian, älykkäiden sähköverkkojen ja cleantech -yrityksiä, joiden tuotteista maailmalla ei osata edes unelmoida.

On siis luontevaa, että Suomi on mukana globaalissa puhtaan energian foorumissa, Clean Energy Ministerialissa (CEM), jonka yhtenä päämääränä on tuoda yhteen alan keskeisiä markkinatoimijoita ja päätöksentekijöitä. Tänä vuonna järjestetään yhdeksäs CEM -kokous Kööpenhaminassa, jossa Suomi yksi isännistä muiden pohjoismaiden ja Euroopan komission kanssa.

Suomi esittelee CEM9:ssä Ahvenanmaalle sijoittuvan kokeiluhankkeen, jossa pilotoidaan puhtaasti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa tulevaisuuden energiajärjestelmää. Mutta mistä tässä on oikein kyse? Taustalla vaikuttaa Pariisin ilmastosopimus ja sen edellyttämät mittavat päästövähennystoimet, jotta pystymme pysäyttämään ilmastonmuutoksen. Tulevaisuuden energiantuotannon täytyy olla puhdasta, kestävää ja uusiutuvaa.

Aurinko ja tuuli ovat esimerkiksi merkittävimmät tulevaisuuden puhtaat energian lähteet, mutta ne ovat erityisen sääherkkiä. Aurinko- ja tuulivoima eivät myöskään ole perinteiseen tapaan säädettäviä tuotantomuotoja, jolloin vakaan sähköjärjestelmän edellytyksiä on haettava energiajärjestelmän joustavuudesta.

Ahvenanmaan pilotti antaa kuvan tulevaisuuden energiajärjestelmästä, jonka muu maailma tulee kohtaamaan vuoteen 2040 mennessä.

Sääriippuvan tuotannon lisääntyessä tarvitaan joustavaa ja älykästä sähköjärjestelmää, jossa kuluttajat sopeuttavat sähkönkäyttöään reaaliaikaisesti kulloinkin tarjolla olevan tuotannon mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkön käytön automatisoitua optimointia kaikkien kuluttajien kesken. Esimerkiksi lattialämmityksen tai pakastimen kompressorin ei tarvitse käydä juuri silloin kuin muissa kohteissa on kulutuspiikki.

Älykäs sähköjärjestelmä ja automaattinen moderni kysyntäjousto vaativat huipputeknologiaa. Teknologia ei kuitenkaan yksin riitä vaan älykäs sähköjärjestelmä vaatii erilaisia joustomenetelmiä, kuten sähkövarastoja sekä eri energiamuotojen käyttämistä sähköjärjestelmää vakauttavina mekanismeina. Myös bioenergia tulee nähdä ennen kaikkea joustavuutta tuovana varastoituna aurinkoenergiana auringon ja tuulen kanssa. Toisaalta tarvitaan myös markkinapaikkoja, joissa jouston tarve ja joustavat resurssit kohtaavat tehokkaalla tavalla.

Mutta miksi pilotti sijoittuu juuri Ahvenanmaalle? Monella mittarilla Ahvenanmaa on Suomi pienoiskoossa, joka toisaalta pitää kokeilukustannukset ja riskit pieninä sekä hallittavissa, mutta mahdollistaa siellä toimivien ratkaisujen soveltamisen erilaisilla kohdemarkkinoilla. Ahvenanmaan pilotti antaa kuvan tulevaisuuden energiajärjestelmästä, jonka muu maailma tulee kohtaamaan vuoteen 2040 mennessä.

Tulevaisuuden testialusta on erinomainen kotimarkkinareferenssi Suomessa olevalle energiateknologian vientiteollisuudelle ja palveluviennille, ja se tarjoaa energiayhtiöillemme mahdollisuuden ottaa käyttöön hallitusti tulevaisuuden energiapalvelut ja houkuttelee maailman johtavia energia-alan toimijoita siirtämään kehitystoimintojansa Suomeen. Tämän lisäksi pilotti antaa eri maiden päätöksentekijöille mahdollisuuden etukäteen tarkastella erilaisia toimia, joita tulevaisuuden energiajärjestelmään siirtymiseksi tarvitaan.

Next article