Itämeri
Maataloudessa ravinteet saadaan hyötykäyttöön, kun ne levitetään niitä tarvitseville pelloille
Itämeren ympärillä on isoja yhdyskuntia, joissa jätevesien puhdistus ei ole lähelläkään hyväksyttävää tasoa. Mereen päätyvät ja siellä jo olevat ravinteet johtavat Itämeren rehevöitymiseen, mikä on sen huonon tilan suurin ongelma.
Itämeri
Nopeita ja vaikuttavia toimia vaaditaan Itämeren pelastamiseen
Itämeren suojelussa on tärkeää keskittyä toimiin, jotka tuottavat aitoja tuloksia. Muuten merta ei saada pelastettua ajoissa. Ympäristötyössä vaikuttavuuden mittaaminen on onneksi suhteellisen yksinkertaista. Itämeren suojelussa toimia on helppo arvioida sen kautta, kuinka suuria ympäristövaikutuksia ne aikaansaavat. Rehevöitymisen tehokkaassa vähentämisessä fokuksen tulee olla ravinnepäästöjen mahdollisimman suuressa ja nopeassa leikkaamisessa.