Skip to main content
Etusivu » Itämeri » Ilkka Herlin: Itämerityö tuottaa bisness-mahdollisuuksia
Itämeren suojelu

Ilkka Herlin: Itämerityö tuottaa bisness-mahdollisuuksia

venäjä
venäjä
Kuvat: Shutterstock ja WWF / aivi Seppanen

Itämeren tila on huono. Tämän olen joutunut toteamaan lukemattomia kertoja aloitettuani työt Itämeren hyväksi kolme vuosikymmentä sitten. Viime aikoina olen huomannut pääseväni yhä useammin kertomaan siitä, että Itämeren tilan eteen tehdään töitä kaikkialla.

Itämeri- huippukokous

Baltic Sea Action Groupin, BSAG:n, luotsaama Baltic Sea Action Summit -prosessi tuotti pääministeritason Itämeri-huippukokouksen Pietarissa huhtikuussa 2013. Prosessi oli samalla ainutlaatuinen kahden vuoden lobbaus, joka kohdistui Venäjän korkeimpaan polittiseen johtoon.

Lähdimme hakemaan Pietarista kolmea Itämeren kannalta valtavaa asiaa: Nevan valuma-alueen ja Kalingradin pienten jätevedenpuhdistamoiden saattamista ajantasalle, Leningrad Oblastin alueen kanojen ja muiden eläinten lannan käsittelyä ja hyötykäyttöä sekä Krasny borin vaarallisten aineiden kaatopaikan korvaamista asianmukaisella käsittelylaitoksella. Kaikissa näissä aiheissa edettiin jättiharppauksin. 

Kokouksen isäntä, päämisteri Medvedev tarjosi samalla suomalaisille yrityksille mahdollisuutta osallistua Venäjän vesiensuojelun tehostamiseen. Luoteis-Venäjän pikkukaupunkien vedenpuhdistuksen ja lannan hyötykäytön kehittämisessä tarvitaan monentyyppistä osaamista ja päämisteri Medvedev erikseen pyysi konkreettisia esityksiä jatkotoimista. Tärkeää on, että ravinteita ei vain estetä päätymästä Itämereen, vaan ne saadaan myös tehokkaasti ja turvallisesti uudelleen kiertoon ja käyttöön pelloille.

Uusia mahdollisuuksia

Venäjällä ympäristökysymykset ovat nouseet yhä tärkeämpään rooliin. Huippukokouksen osallistujalistasta näki, että Itämeri-aihe on korkealla agendalla muissakin ympärysmaissa. Itämeritalkoissa on mukana yksityisiä ihmisiä, suuryrityksiä, pienyrityksiä, kansalaisjärjestöjä sekä Itämeren ympärysvaltiot. Vikkelimmät yritykset ovat huomanneet Itämeren pelastamiseen liittyvät bisnesmahdollisuudet ja viimeistään ymmärrys siitä, että toimimattomuus tulee kalliiksi, on herättänyt valtiot mukaan toimimaan.

Venäjän aktivoituminen Itämeri-asioissa sisältää valtavasti potentiaalia sekä Itämeren suojelun että taloudellisen yhteistyön kannalta. Suomalaisella cleantechillä on nyt tarjottimella mahdollisuuksia, joita ei kannata ohittaa.

Konkreettisia sitoumuksia

BSAG:n rooli on toimia katalyyttinä: nopeutamme keskeisiä pelastustoimia. Rakennamme ratkaisuja jo tunnettuihin ongelmiin, ja nostamme esiin uusia merkittäviä uhkia. Säätiö keskittyy enenemissä määrin katsomaan Itämeren ongelmakokonaisuutta ravinnekierrätyksen kautta. Esimerkiksi ravinnontuotannolle elintärkeä fosfori on hupeneva luonnonvara, jota meillä ei ole varaa tuhlata Itämereen. Meressä se aiheuttaa rehevöitymistä, vaikka se tarvittaisiin edistämään ruuan tuotantoa.

Lue myös: Cleantech mahdollistaa kiertotalouden, jossa ravinteita ei hukata

Ravinnekierrätys on tulokulma, joka yhdistää maatalouden, kuluttajat, vaaralliset aineet ja kaupunkien jätevedet, ja pakottaa meidät hakemaan globaalistikin merkittäviä ratkaisuja.

BSAG hakee konkreettisia sitoumuksia Itämeren hyväksi ja tuo yhteen ratkaisuissa tarvittavia tahoja. Itämeri-sitoumus on tekijälleen uusi teko, joka suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa Itämeren tilaan ja yleensä liittyy organisaation ydintoimintaan. Hyvä sitoumus on sellainen, joka hyödyttää Itämeren lisäksi myös tekijäänsä.  

Toimia yhteisen Itämeren parantamiseksi on jo paljon ja uusia toimijoita tulee jatkuvasti mukaan. Jotta vielä pääsemme toteamaan, että Itämeren ekologinen tila on hyvä, lisää toimintaa tarvitaan. 

Ilkka Herlin

Ilkka Herlin

Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja

Next article