Skip to main content
Etusivu » Cleantech » Cleantech mahdollistaa kiertotalouden, jossa ravinteita ei hukata
Kiertotalouden edistäminen

Cleantech mahdollistaa kiertotalouden, jossa ravinteita ei hukata

Kuva: Getty Images

Tiedämme, että taloutemme ei voi kauaa enää perustua maapallon resurssien ylikulutukselle. Kiertotalous perustuu siihen, että neitseellisten raaka-aineiden käytön sijaan jo käytössä olevat materiaalit kiertävät. Eikä kyseessä ole ympäristötekojen vaatima ulkoinen lisämeno vaan resurssien järkevästä käytöstä syntyvää säästöä ja hyvän liiketoimintaympäristön ylläpitoa.

Tähän on herätty EU hallintoa myöten, jossa kiertotaloudesta keskustellaan nimenomaan osana talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Selvää on myös, että ilman Cleantech -osaamista kiertotalouden saavuttaminen ei ole mahdollista.

Ravinteiden kierrätyksellä on merkittävä taloudellinen arvo

Kiertotalouden ytimessä on ravinteiden kierrätys. Tällä hetkellä elämälle välttämättömiä ravinteita, typpeä ja fosforia hukataan niin Suomen kuin koko maapallonkin tasolla täysin kestämättömästi. Esimerkiksi ruoantuotannossa käytetyistä ravinnepanoksista ainoastaan 20 % päätyy ruokalautasellemme.

Ravinteiden kierrätys voi vauhdittaa talouden virkistymistä ja Suomen nousemista biotalouden edelläkävijäksi.

Ravinteiden kierrätys voi vauhdittaa talouden virkistymistä ja Suomen nousemista biotalouden edelläkävijäksi. Sitralle aiheesta selvitystä tekevä konsulttiyhtiö Gaia Consulting arvioi, että suomalaisten kokema hyöty pelkästään Itämeren rehevöitymisen vähentämisestä on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. 

Ratkaisuille globaalit markkinat

Ravinteiden kierrättämisellä ja kestävällä käytöllä vaikutetaan samalla Itämeren ja ilmaston tilaan. Sitra, Baltic Sea Action Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ehdottivat toukokuussa konkreettisia tavoitteita Suomelle sekä kolmea selkeää toimenpidettä, jotta Suomi saisi etumatkaa ravinteiden kierrätyksen osaajana ja siihen liittyvien ratkaisujen toimittajana.

Uusia teknologioita tarvitaan esimerkiksi kierrätyslannoitteiden jalostamiseksi lannasta ja muista ravinnepitoisista sivuvirroista samoin kuin typpeä ja hiiltä talteen ottavien jätevedenpuhdistusprosessien käyttöönottoon. Ravinnehukan vähentämisellä, ravinteiden kierrätyksellä ja ravinnepäästöjen haittojen pienentämisellä on merkittävä taloudellinen arvo. Ja koko maailmaa koskevien ongelmien ratkaisuille on olemassa globaalit markkinat, joilla edelläkävijät ovat vahvoilla.

Kirjoittaja on Ilkka Herlin.

Next article