Skip to main content
Etusivu » Cleantech » Mainettaan parempi metsäteollisuus
Metsäteollisuus

Mainettaan parempi metsäteollisuus

Metsäteollisuus
Metsäteollisuus
Kuva: Adobe Stock

Suomessa puuta käytetään merkittävästi vähemmän kuin sitä kasvaa ja kehittynyt asenneilmapiiri monimuotoisuuden edistämiseksi näkyy uusina luonnonhoito- ja suojeluohjelmina.

Suomalainen metsälaki on kauaskantoinen, mutta teollisuutta kritisoidaan. Suomalainen tapa hoitaa metsiä ja jalostaa kestäviä tuotteita on maailmalla arvostettu, mutta kotimaassa kritisoitu.

– Maailmasta ei löydy maata, jossa kestävyyden kolme pilaria olisi huomioitu metsien käytössä Suomea paremmin, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo sanoo.

Metsäalaa koskevaa kritiikkiä vaivaa katsontakannan suppeus.

Metsien monimuotoisuuteen on etsitty ratkaisuja kymmenien eri toimijoiden kesken yhteisen pöydän ääressä.

– Päätöksiä ja toimintaa on arvioitava tasapuolisesti ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Kriitikot keskittyvät yleensä näistä vain yhteen, jolloin tavoitteiden asettaminen on monesti helpompaa, Salo toteaa, ja kannustaa kuuntelemaan yksipuolistakin kritiikkiä herkällä korvalla.

– Kapea katsontakanta ei kanna kauas, moniulotteista kokonaisuutta tulee kehittää holistisesti niin, että kaikki kolme kestävyyden osa-aluetta menevät eteenpäin. Mitä laajempi kaikupohja toimintakentästä löytyy, sitä todennäköisemmin saadaan aikaan muutosta, yli 15 vuotta vaikuttamistyötä tehnyt Salo jatkaa.

Monialaisesti yhteistä tavoitetta kohti

Suomessa laki suojaa elinympäristöjä talousmetsien käsittelyssä.

– Talousmetsistämme 85 % on sertifioitu. Sertifikaatti osoittaa kuluttajalle, että puutuote tulee kestävästi hoidetusta metsästä.

– Tehtävää silti on. Metsäalan toimijoina tavoitteenamme on kehittyä niin, että menemme eteenpäin ilmastoasioissa, metsäluonnon monimuotoisuudessa ja vesien suojelussa. Pysymällä samalla kansainvälisessä kilpailussa mukana ja pitämällä liiketoiminnan Suomessa kannattavana, voimme työllistää ihmisiä metsissä ja tehtailla, Salo kertoo.

Metsien suojelemista kehitetään monialaisesti ja vapaaehtoisesti.

– Metsien monimuotoisuuteen on etsitty ratkaisuja kymmenien eri toimijoiden kesken yhteisen pöydän ääressä. Metsäteollisuuden tavoitteena on kääntää lahopuumäärä nousuun sekä metsälajien uhanalaistumiskehitys laskuun. Metso-suojeluohjelman rahoituksen lisäämiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä metsänomistaja- ja ympäristöjärjestöjen kanssa, Salo antaa esimerkkejä vireillä olevista kehitystoimista.

Next article