Etusivu » Energia » Bioenergian hyödyntämisessä kehitettävää
Bioenergia

Bioenergian hyödyntämisessä kehitettävää

Kuva: Getty Images

Sahoille tai selluntuotantoon kelpaamattoman kotimaisen metsähakkeen hyödyntäminen uusiutuvana energiana sähkön- ja lämmöntuotannossa lisää huoltovarmuutta, torjuu ilmastonmuutosta ja lisää työllisyyttä. Silti hakkeen hyödyntäminen laahaa hallitusohjelman tavoitteista jäljessä.

Lähimetsien polttohakkeen käyttö energiantuotannossa ei ole kasvanut hallitusohjelman suunnitelman mukaisesti.

– Yksi selittävä tekijä on kylmä talvi, jonka vuoksi pelletti pääsi loppumaan Suomesta. Vaihtelevat talvisääolosuhteet tekevät hakemäärän mitoittamisesta haastavaa, Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Laitinen sanoo.

Edistämistoimia hakkeen käytön lisäämiseen kaivataan.

– Bioenergia korvaa uusiutumattomat ja muualta tulevat energianlähteet edistäen ilmastotavoitteita. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on energiatehokkain ja ympäristöystävällisin tapa polttoaineen energiasisällön talteenottoon.

Yhteistuotannossa ympäristöpäästöt ovat jopa kolmanneksen erillistuotantoa pienemmät, Laitinen painottaa.

Sähkön alhainen hinta on vähentänyt kiinnostusta investoida yhteistuotantolaitoksiin.

– Kuitenkin talven kovien pakkasten aikaan sähkön hinta lähti Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa kiipeämään ylös. Tämä osoittaa, että tulevaisuudessakin sähköä kuluu kovilla pakkasilla enemmän. Osaltaan sähkönkulutusta lisäävät myös yleistyvät sähköautot ja esimerkiksi maalämmön käyttö, Laitinen sanoo.

Bioenergian mahdollistama yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto lisää suomalaisten omavaraisuutta ja turvaa sähkön toimitusvarmuutta.

– Talven kylmimmissä huipuissa tuulivoiman tuotanto on vähäistä, eikä aurinkoenergiaa tuoteta lainkaan. Bioenergiaa voidaan käyttää silloin, kun tarve on suurin. Etenkin talviaikaan Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa on lisättävä. Sähkön saatavuus on täällä elinehto hengissä selviämiseen, Laitinen muistuttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee uutta tukijärjestelmää hakkeen käytön edistämiseksi.

– On tärkeää, että se turvaa yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hakkeella myös tulevaisuudessa, Laitinen alleviivaa.

Työllistäjä metsureista kuljetusyrittäjiin

Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi bioenergiantuotanto on merkittävä työllistäjä alueilla, jossa työllisyystilanne on muuten usein heikko.

– Puun hakeminen metsistä työllistää ihmisiä myös kehäkolmosen ulkopuolella. Energiantuotanto metsähakkeella luo työpaikkoja koko puunhankintaketjulle metsureista kuljetusalan yrittäjiin, Laitinen tietää.

Laitinen toivoo kuljetusajoneuvojen koko- ja painoluokituksiin lakimuutoksia, jotta hakkeen jakelu valtakunnallisesti olisi kannattavampaa.

– Polttoainetoimitusten kilpailukykyä on kehitettävä. Tällä hetkellä haketta on kannattava kuljettaa noin 100 kilometrin päähän. Pääkaupunkiseudullakin ollaan siirtymässä hakkeeseen, ja logistiikkaa kehittämällä tavaraa on järkevää toimittaa myös pidempiä matkoja. Haketta Suomessa nimittäin riittää, Laitinen päättää.

Lue myös: Bioenergia korvaa fossiilienergian tuontia

Next article