Skip to main content
Etusivu » Cleantech » Ville Niinistö: Yritys­yhteistyön avulla laajoille cleantech-markkinoille
Inspiraatio

Ville Niinistö: Yritys­yhteistyön avulla laajoille cleantech-markkinoille

Ville Niinistö
Ville Niinistö
Ville Niinistö. Kuva: Vihreät - De Gröna

– Pienten ja keskisuurten cleantech-yritysten kannattaa yhdistää voimansa vientiponnisteluissa, toteaa Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö.

Mittakaavat maailmalla ovat niin valtavat, että yksittäisen yrityksen on vaikea pärjätä suurempien joukossa. Suomalaisten cleantech-osaaminen ei ole pelkkä myytti, kyllä me olemme edelläkävijän tasolla erityisesti tutkimuksen, tuotekehityksen ja käytännön ratkaisujen osalta. Niinistön mukaan haasteemme ovat markkinoinnissa ja viennin kehittämisessä.

– Vientimarkkinoille pääsyä hidastaa myös se, että yrityskantamme koostuu pitkälti pienistä ja keskisuurista toimijoista, kun taas markkinat ovat valtavan suuret. Niin suuret, että pieni tekijä katoaa joukkoon.

Niinistön toteaa, että globaalissa maailmassa toimiva cleantech-yrittäjä ei voi enää erottaa toisistaan koti- ja vientimarkkinoita, vaan hänen on suunnattava rohkeasti kumpaankin suuntaan.

– Kunnianhimon tasoa pitäisi meillä nostaa, hän pohtii. Esimerkiksi Kiinan markkinat ovat valtavat, ja siellä on päällä akuutti ympäristökriisi. Yhtenä ratkaisuna tähän mittakaavojen erilaisuuteen näen yritysten välisen yhteistyön, koska yksittäiselle yrittäjälle skaala on aivan liian laaja.

Klusteroitumisesta hän mainitsee hyvänä esimerkkinä Cleantech Finland-yhteistyöverkoston, jossa maamme huippuluokan yritykset esiintyvät yhtenä verkostona. Samoin Team Finlandin ja Tekesin vientihankkeet ovat mahdollisuuksia toimia yhdessä.

– Kehittyville markkinoille ja suuren mittakaavan maihin ei enää kannata lähteä myymään yhtä filtteriä vaan koko kaupungin käyttövesijärjestelmää. Verkostossa tämä on mahdollista, havainnollistaa Niinistö.

Valtio ja kunnat mukaan

– Suurimmat kehittyvät taloudet, kuten Kiina ja Brasilia, toimivat valtiojohtoisesti. He myös arvostavat sitä, että kauppakumppanilla on maan julkisen tahon tuki takanaan, toteaa Niinistö.

– Ministeriön vienninedistämistoimet ovat tervetulleita ja tehokkaita, hän kertoo. Vienninedistämisohjelmien avulla on esimerkiksi päästy tekemään Brasiliaan jäteyhteistyötä ja kaatopaikkojen kunnostamisprojekteja.

Niinistön mukaan valtion rooli on merkittävä, mutta myös suurimpien kaupunkiemme panostus on tärkeä. Esimerkiksi Helsinki, Tampere ja Turku tekevät kumppanuuskaupunkiensa kanssa merkittävää yhteistyötä.

Päämääränä kiertotalous

– Suomen erityisosaamisen alueet cleantechissa liittyvät pitkälti energiatalouteen, toteaa Niinistö.

– Esimerkiksi uusiutuvan energian komponenttien valmistajana olemme huippuja. Myös vesiosaaminen – muun muassa erilaisten mittareiden valmistaminen ja laadunvalvonta – on maassamme omaa luokkaansa.

Niinistö katsoo cleantechia kiertotalouden näkökulmasta.

– Kiertotalous tarjoaa näkymän, jolla päästään lopulta kestävään talouteen. Kiertotaloudessa resurssit ja ympäristöajattelu yhdistyvät taloudellisesti tuottavaksi kokonaisuudeksi. Tuottavuuteen päästään, kun teollisuuden sivuvirrat valjastetaan hyötykäyttöön ja toisen jätteestä tulee toisen resurssi.

Niinistö painottaa tässä myös kaupunkien roolia: kaupunkisuunnittelun keinoin sivuvirtojen hyödyntäminen on tehtävä mahdolliseksi ja helpoksi.

– Ajattelussa on siirryttävä oman tiedon varjelemisesta jakamistalouteen – kun pistetään hyvä kiertoon, kaikki hyötyvät, toteaa Ville Niinistö.

Next article