Skip to main content
Etusivu » Cleantech » Sähköverkon on pysyttävä toimintakykyisenä myös hätätilanteissa
Sähköverkko

Sähköverkon on pysyttävä toimintakykyisenä myös hätätilanteissa

Kuvat: Pexels ja oma arkisto

Jari Siltala

valvomopäällikkö, Fingrid Oyj

Euroopan komissio antoi 18.12.2017 asetuksen sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä. 24 toimintakyky -asetuksen mukaan, 18.12.2022 mennessä, käytönpalautuksen kannalta merkittävien osapuolien, kantaverkon ja jakeluverkkojen merkittävien sähköasemien sekä merkittävien voimalaitosten on pystyttävä toteuttamaan 24 tunnin toimintakyky tilanteissa, joissa niiden ulkoinen pääsähkönsyöttö menetetään.

24 tunnin toimintakykyvaatimus liittyy Emergency and Restoration -verkkosäännön antamiin suuntaviivoihin.

– Teemme kovasti töitä sen eteen, että joulukuussa 2022 kaikki on valmista. Ensin on määriteltävä keitä ovat verkkosäännön 23 artiklan mukaiset merkittävät osapuolet, joita vaatimus 24 tunnin toimintakyvystä koskee, Jari Siltala, Fingrid Oyj:n valvomopäällikkö kuvailee

– Toimitimme jo joulukuussa 2018 listan Energiavirastolle, maalis-huhtikuussa listaan lähetettiin tarkennuksia ja Energiaviraston päätöksen pitäisi tulla 18. kesäkuuta mennessä. Pelkästään se, että määritellään toimintakykyasetuksen osapuolet, ei riitä. On myös määriteltävä, mitä 24 tunnin toimintakyky tarkoittaa käytännössä. Myös siihen odotamme kommentteja energiavirastolta, Siltala jatkaa.

Merkittäväksi nimettäviä jakeluverkonhaltijoita ja sähköasemien omistajia tulee olemaan parhaimmillaan kuusikymmentäneljä kappaletta, voimalaitoksia satakaksikymmentäkolme, Fingridin kantaverkon sähköasemia satayhdeksäntoista ja jakeluverkkoja sataviisitoista.

24 tunnin toimintakykyvaatimus liittyy Emergency and Restoration -verkkosäännön antamiin suuntaviivoihin

Toimintakykyasetuksen mukaisesti merkittävien kanta-, alue- ja jakeluverkon sähköasemien ja voimalaitosten tulee varmentaa sähköjärjestelmän käytönpalautuksen kannalta välttämättömät toiminnot kuten viestiyhteydet, mukaan lukien ääniviestintäjärjestelmä, kytkinlaitteiden kauko-ohjaus, olennaiset mittaus- ja tilatiedot sekä valvomotoiminnot. Sähköaseman varasähkönsyötön tulee kattaa sähköaseman omakäyttö vähintään 24 tuntia.

Next article