Skip to main content
Etusivu » Energia » Sähköverkkojen yhteiskunnallinen merkittävyys
Sähköverkko

Sähköverkkojen yhteiskunnallinen merkittävyys

veli-pekka-saajo
veli-pekka-saajo
Veli-Pekka Saajo työskentelee johtajana Energiavirastolla. Kuva: Nina Kaverinen

Sähköverkkojen yhteiskunnallisen merkittävyyden ennustettiin heikentyvän energiamurroksen myötä, mutta nyt näyttää siltä, että verkkomonopolien merkitys tulee vain entisestään kasvamaan sähkön käytön monipuolistumisen kautta.

Sähköverkkotoiminnalta edellytetään tällä hetkellä sähköverkon toimitusvarmuuden parantamista merkittävästi, jotta verkon säävarmuus saadaan taattua kaikille asiakkaille. Sähkönsiirron häiriöttömyyteen investoiminen palvelee myös tulevaisuuden älyverkkotarpeita. Aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden sekä sähköautojen lataamisen tarvitsema verkkokapasiteetti varmistuu samalla, kun säävarmuus paranee.

Sähköverkkojen älykkyys perustuu tällä hetkellä hyvin pitkälle älykkäisiin mittareihin, joiden avulla kerätään dataa verkkojen ja markkinoiden tarpeisiin. Älykkäiden mittareiden kaksisuuntaisen mittauksen avulla mahdollistetaan myös pientuotannon, kuten aurinkopaneelien, pääsy sähkömarkkinoille. Seuraavan sukupolven älymittarit tulevat datan lisäksi myös tarjoamaan rajapinnan erilaisille palveluntarjoajille tarjota kulutusjoustoa asiakkaiden tarpeisiin.

Tällä hetkellä älymittarit tuottavat dataa tunnin tarkkuudella markkinoiden käyttöön, mutta tulevaisuudessa siirrytään 15 minuutin jaksoihin, joiden avulla myös kulutusjouston toteuttamiselle pitäisi tulla uusia mahdollisuuksia. Älymittareiden ja sensoreiden avulla parannetaan myös vikojen havaitsemista ja näin ollen myös nopeutetaan sähköjen palauttamista asiakkaille.

Kuluttajien mahdollisuus osallistua kulutusjoustoon on parantunut älykkäiden ratkaisujen avulla. Perinteisesti kulutusjousto on perustunut siihen, että asiakasta on ohjattu hinnoittelulla käyttämään sähköä kulutushuippuaikojen ulkopuolella. Energiamurroksen myötä kulutushuippuajat ovat muuttumassa, joten erilaisten kulutusjoustopalveluiden tarve kasvaa. Erilaisia palveluntarjoajia on jo tullut markkinoille, jotka ohjaavat asiakkaan kulutusta omilla laitteillaan ja ohjelmillaan. Asiakkaista voidaan muodostaa niin sanottu virtuaalivoimala, joka käyttää asiakkaiden sähkövaraajia tai sähkövarastoja tuottaen palveluita sähköjärjestelmän tarpeisiin, kuten taajuuden säätöön.

Sähkön kaupalliset kulutusjoustomarkkinat ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta ensimmäinen markkinapaikka on jo perustettu pohjoismaisin voimin. Älykkäiden verkkojen yksi keskustelluimpia asioita ovat olleet sähkövarastot, joiden avulla voidaan tuottaa palveluita sähköverkon avulla sähköjärjestelmän ja sähköistyvän liikenteen eri tarpeisiin sekä sähkökatkojen vähentämiseksi. Sähkövarastojen tai -autojen avulla voidaan parantaa myös aurinkopaneelien tuottaman sähkön hyödynnettävyyttä omassa käytössä, mutta myös sähkön tarjoamisessa kulutusjoustomarkkinoille.

Paikallisen sähkötuotannon ja varastoinnin myötä mahdollistuvat myös erilaiset energiayhteisöt, joiden avulla kuluttajat voivat muodostaa esimerkiksi paikallisen mikroverkon, joka tuottaa ja jakaa sähkön itsenäisesti. Murtuvatko perinteiset verkkomonopolit energiayhteisöjen myötä, se jää nähtäväksi.

Kirjoittaja Veli-Pekka Saajo työskentelee johtajana Energiavirastolla.

Next article