Skip to main content
Etusivu » Energia » Vaasan biokaasubussit säästävät ilmastoa
Biokaasu

Vaasan biokaasubussit säästävät ilmastoa

joukkoliikenne-vaasa-biokaasu
joukkoliikenne-vaasa-biokaasu
Kuva: Unsplash

Vaasa on ollut sinnikäs tienraivaaja ympäristöystävällisen biokaasulla toimivan joukkoliikenteen toteuttajana.

Vaasan kaupunki aloitti kestävän kehityksen mukaisten polttoaineiden tutkimisen jo vuonna 2006. Selvitystyö osoitti, että taloudellisesti järkevintä olisi jalostaa Stormossenin jätehuoltoyhtiön tuottamaa raakametaania liikennemetaaniksi. Mutta idea jämähti valtiovallan rattaisiin yli kahdeksaksi vuodeksi.

Vuonna 2014 saimme suunnitelmat vihdoin osaksi kaupungin ilmastostrategiaa. Painotimme ympäristöarvoja julkisen liikenteen kilpailutuksissa ja päätimme hankkia kaupungille 12 biokaasulla toimivaa linja-autoa. Tutkittavaa riitti polttoaineen hankintajuridiikassa, bussivaihtoehtojen ominaisuuksissa ja varikoiden toimintatavoissa. Oppia haettiin Ruotsista, joka oli edelläkävijä asiassa. Bussitoimitusten yhteyteen sovittiin koulutukset kuljettajille, pelastuslaitoksen henkilökunnalle, kaluston seurantaohjelmistojen käyttäjille ja valvontakameroiden valvontaviranomaisille.

Uudet bussit aloittivat liikennöinnin tammikuussa 2017. Kaikki sujui odotettua paremmin. Kuljettajien ja matkustajien palaute on ollut pääosin positiivista. Autoissa ei ole ilmennyt ongelmia kovilla pakkasillakaan ja kaikki ovat tyytyväisiä hiljaiseen käyntiääneen. Matkustajamäärät kasvoivat, ja käytimme polttoaineen kulutuksesta aiheutuneet säästöt ja kasvaneet lipputulot lisäpalveluiden hankintaan.

Miksi juuri biokaasu?

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, josta syntyy 85–90 % vähemmän ympäristölle haitallisia päästöjä kuin bensiinistä tai dieselistä. Biokaasu on myös kiertotaloutta, sillä se tehdään biojätteestä ja jätevesilietteestä. Kaasubussien käytöstä on pitkäaikaisia kokemuksia joukkoliikenteessä ja meillä oli biokaasun tuotantoon paikallinen toimija. Sähköbusseihin verrattuna biokaasubussilla on yhtä suuret päästöt well to wheel -laskentatavalla (tuotannosta käyttöön) arvioituna. Sähköbussien lataus ja akut tuottavat ongelmia ja sähkön hintakin heittelee.

Nyt harmittaa vain valtiovallan nuiva suhtautuminen asiaan hankkeen alussa. Jo ensimmäisenä vuonna säästimme yli 320 000 litraa dieseliä, joka tekee päästövähennyksenä 900 t/vuosi. Taloudellisestikin biokaasubussit pärjäävät dieselbusseille millä tavoin vain vertailtaessa, ja pieni hankintahinnan ero tulee moninkertaisesti takaisin paikallistaloudessa.

Kirjoittaja Pertti Hällilä on Vaasan kaupungin kuntatekniikan vt. johtaja.

Next article