Skip to main content
Etusivu » Energia » Älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa uudenlaisia teknologisia ratkaisuja
Energiamurros

Älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa uudenlaisia teknologisia ratkaisuja

Kuva: Getty Images

Älykäs energiajärjestelmä yhdistää sähkö- ja tietoverkon, jotka toimivat koko ajan tiiviimmin yhdessä. Tulevaisuudessa energiajärjestelmä hyödyntää mahdollisimman pitkälle uusiutuvan energian tuotantoa, älykkäitä verkkoja sekä energiatehokkaita ratkaisuja.

Tulevaisuudessa kaikki energiajärjestelmät, kuten kaukolämpö- ja liikennejärjestelmät, toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa sähköjärjestelmän kanssa. Tämä mahdollistaa energiankäytön ja -tuotannon seurannan sekä laitteiden etähallinnan esimerkiksi rakennuksissa.

Älykäs rakennusautomaatio on jo arkipäivää isoissa toimirakennuksissa ja se yleistyy myös asuntojen uudisrakentamisessa.

– Älykkäiden järjestelmien ja näitä hyödyntävien palveluiden myötä rakennuksen käyttäjän asumis- ja käyttömukavuus lisääntyvät.  Automaatio ja älykkyys näkyvät energiatehokkuutena, parempina sisäilmaolosuhteina ja ne tuovat käyttäjälle vaivattomuutta, kun automaatio ohjaa vaikkapa ilmanvaihtoa, valaistusta ja lämmitystä kulloisenkin tarpeen ja energian hinnan mukaan, kertoo johtava asiantuntija Riina Heinimäki Energiateollisuus ry:stä.

Automaatio ja älykkyys näkyvät energiatehokkuutena, parempina sisäilmaolosuhteina ja ne tuovat käyttäjälle vaivattomuutta.

– Uudisrakentamisessa on edullisempaa asentaa älykkäät ratkaisut jo rakennusvaiheessa kuin lisätä automaatiota jälkeen päin, huomauttaa asiantuntija Esa Niemelä.

Älykkäät energiajärjestelmät ovat tehokkaita myös kustannusten näkökulmasta. Heinimäki uskoo vahvasti, että kotitalouksissa käynnistynyt energiamurros tapahtuu erilaisten asiakkaille tarjottavien palveluiden kautta. Tällöin palvelun tarjoaja hallitsee ja seuraa energiankäyttöä, eikä asiakkaan tarvitse itse olla aktiivinen.

– Teknologisen kehityksen lisäksi kustannustehokkuutta saavutetaan palvelujen käytön yleistyessä: mitä enemmän palveluilla on käyttäjiä, sitä tehokkaammin palvelun tarjoaja voi toimia automaattisin prosessein, Heinimäki sanoo.

Ensimmäiset askeleet kohti energian markkinaehtoista kysyntä-joustoa

Älykkäät energiajärjestelmät mahdollistavat uusiutuvan energian käytön lisääntymisen, mikä on yksi keino vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta.

Heinimäen mukaan Suomen voi sanoa olevan älykkään energiajärjestelmän hyödyntämisessä edelläkävijä.

– Suomessa tehtiin ensimmäisenä maailmassa nykyisellä laajuudellaan oleva älykäs sähkömittaus, mikä loi pohjan kysyntäjouston lisäämiselle. Monessa muussa maassa vastaavia hankkeita vasta pilotoidaan. EU-komissio puolestaan miettii puhtaan energian paketissaan pelisääntöjä, kun meillä kysyntäjoustoa toteutetaan jo markkinaehtoisesti, hän sanoo.

EU:ssa on tulossa myös tiettyjä rakentamista ohjaavia velvoitteita varautua sähköiseen liikkumiseen – eli käytännössä julkisissa rakennuksissa pitää olla tietty määrä sähköautojen latauspisteitä.

– Lainsäädännöllisten velvoitteiden rinnalle tulee myös kannustimia uusien energiajärjestelmien asentamiseksi. Muun muassa taloyhtiöille tulee tämän vuoden aikana mahdollisuus saada tukea latauspisteiden investoinneille, kertoo Niemelä.

Next article