Skip to main content
Etusivu » Energia » Älykäs energiajärjestelmä – avain hiilineutraaliin yhteiskuntaan
Energiatehokkuus

Älykäs energiajärjestelmä – avain hiilineutraaliin yhteiskuntaan

janne-kerttula
janne-kerttula
Kuva: Vesa Marjanen

Energiajärjestelmä muodostuu erillisistä, keskenään kilpailevista järjestelmistä. Sähköverkko on lähes kaikkien saatavilla ja puolet suomalaisista asuu alueella, jossa on kaukolämpöverkko. Kaasuverkkokin on vaihtoehto monella paikkakunnalla. Näiden lisäksi sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa alueellisesti tai kiinteistökohtaisesti esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja lämpöpumpuilla.

Älykäs energiajärjestelmä yhdistää erilliset verkot ja tuotantotavat yhdeksi markkinaksi. Vaihtelevan tuuleen ja aurinkoon perustuvan tuotannon kasvaessa järjestelmään tulee myös lisää uusia komponentteja, kuten erilaisia energiavarastoja, kulutusjoustomekanismeja ja konversioita, eri energiamuodosta toiseen. Sähkön käyttö kaukolämmön tuotantoon, kiinteistökohtaiseen lämmitykseen tai synteettisen maakaasun tuotantoon mahdollistaa kannattavan sähköntuotannon tilanteissa, joissa nykyisin on sähkön ylitarjontaa. Sähköistyvä liikenne laajentaa energiajärjestelmää ja tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi sähkön varastointiin.

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat uudet palvelut energian käyttäjille. Kulutusta voidaan optimoida niin, että käytettävissä on aina edullisin energiamuoto tai energiamuotojen yhdistelmä. Kulutushuippuja voidaan siirtää hetkestä toiseen asumismukavuudesta tinkimättä. Asiakkaalla on itsellään mahdollisuus vaikuttaa kulutukseensa tai koko optimoinnin voi jättää tekoälyn hoidettavaksi. Asiakkaan oma aurinkosähkön tuotanto, maalämpöpumppu, lämminvesivaraaja ja akkuvarasto käyvät automatisoitua energiakauppaa energia-, kulutusjousto- ja säätösähkömarkkinoilla.

Kaikki tämä ei ole vielä todellisuutta. Kaikkia näitä teknologioita ja liiketoimintamalleja kuitenkin tutkitaan ja osaa pilotoidaan kaupalliselta pohjalta eri puolilla Suomea. Monet yritykset kehittävät uusia liiketoimintamalleja näiden uusien palveluiden tai niihin liittyvän teknologian perustalle.

Älykäs energiajärjestelmä on avainasemassa siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Se mahdollistaa tehokkaasti erilaisten päästöttömien energialähteiden markkinaehtoisen hyödyntämisen ja samalla leikkaa kulutushuippuja, joiden kattamiseen nyt vaaditaan fossiilisia polttoaineita.

Suomalaisen energiajärjestelmän vahvuus on monipuolisuus. Korkeaan teknologiseen osaamiseen yhdistettynä se tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää uusia ratkaisuja matkalla kohti tulevaisuuden älykästä energiajärjestelmää. Vahvat kotimaiset referenssit ovat hyvä perusta palveluiden ja teknologian viennin kasvuun. Samalla hiilineutraali, kustannustehokas ja toimitusvarma energiajärjestelmä on vahva kilpailukykytekijä suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Kirjoittaja Janne Kerttula on Energiateollisuus ry:n palveluntuotannon ja jäsenpalveluiden johtaja.

Next article