Skip to main content
Etusivu » Energia » Energialaskuun voi vaikuttaa
Energiamurros

Energialaskuun voi vaikuttaa

Uudenlaisia mahdollisuuksia niin energian käyttöön, hankintaan, omaan tuotantoon ja varastointiinkin kehitetään jatkuvasti. Kuva: Getty Images

Jukka Leskelä

toimitusjohtaja, Energiateollisuus Ry

Energialaskun pienentäminen lähtee siitä, että on perillä omasta energiankulutuksestaan – milloin, mihin ja miten paljon energiaa kuluu.

On odotettavissa, että tulevana talvena energian hinnat ovat korkealla koko Euroopassa. Ei siis kannata jäädä odottamaan kasvavia laskuja, vaan hyödyntää tarjolla olevia erilaisia ratkaisuja energian säästämiseksi.

Valittu lämmitysmuoto vaikuttaa lämmityksen kustannuksiin. Kaukolämpöyhtiötään voi haastaa sen selvittämiseksi, ovatko kiinteistön lämmitysasiat kohdallaan. Sopivilla huonelämpötiloilla, oikeilla säädöillä ja säännöllisillä huolloilla on merkitystä. Sähkölämmittäjän ja lämpöpumpuilla lämmittäjän laskuun vaikuttaa paljon myös se, mihin kellonaikaan lämmitetään.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen lisäksi energiaa kuluu myös ilmastointiin, kylmälaitteisiin ja valaistukseen. Teollisissa kohteissa ja kaupan kiinteistöissä energiankäytön hallinnalla voidaan saavuttaa suuria säästöjä, mutta myös pienemmissä kiinteistöissä suurimmat säästöt syntyvät siellä, missä kulutus on suurinta. Hukkalämpöjä hyödyntämällä saavutetaan säästöjä ja isompia hukkalämpöjä voi tarjota myyntiin kaukolämpöverkkoon.

Korkeat ja vaihtelevat hinnat vauhdittavat säätöjärjestelmien kehitystä ja markkinoiden kasvua.

Suuret yritykset osaavat suojata sähkön hinnan, mutta vasta pieni osa pienemmistä käyttäjistä käyttää kulutuksen hallintaan soveltuvia työkaluja ja välineitä.

Sähkön pörssihinnan seuraaminen onnistuu myös kotitalouksissa. Seurantapalveluita käyttämällä voi seurata tuntitasolla, kuinka paljon sähköä kuluu. Esimerkiksi sähköautojen lataaminen voidaan ajoittaa niin, että auto seuraa itse sähkön hintaa.

Automaation ohjaama järjestelmä mahdollistaa kysyntäjoustoja, jotka voivat tuoda merkittäviä säästöjä. Samalla kulutushuippujen tasaaminen hyödyntää koko energiajärjestelmää.

Toistaiseksi kysyntä älykkäille sähköjärjestelmien palveluille ja laitteille on ollut vähäisempää, mutta nyt korkeat ja vaihtelevat hinnat vauhdittavat säätöjärjestelmien kehitystä ja markkinoiden kasvua. Järjestelmät tuottavat säästöjä pitkään, kun ne on ensin otettu käyttöön.

Kuluttajakysely energiamurroksesta ja uusista palveluista

YouGov Finland selvitti syyskuun 2021 aikana Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta kuluttajien valintoja sekä tietämystä energiamurroksesta ja energia-alan uusista palveluista. Uudenlaisia mahdollisuuksia niin energian käyttöön, hankintaan, omaan tuotantoon ja varastointiinkin kehitetään jatkuvasti.

Noin joka viides kyselyyn vastanneista pyrkii aktiivisesti rajoittamaan ja vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja lähes joka toinen yrittää välttää ympäristöä vahingoittavien asioiden tekemistä, mutta vain neljä prosenttia käyttää välineitä energiankulutuksensa hallintaan. Kiinnostusta asiakkailla siis on, palvelun tarjoajilla on edessään kasvumarkkinat.

Next article