Skip to main content
Etusivu » Energia » Tehokkuus säästää energiaa
Energiatehokkuus

Tehokkuus säästää energiaa

energia-tehokkuus
energia-tehokkuus
Yrityksen energiavalinta on myös yksi bränditekijöistä: oikeanlaisilla valinnoilla voidaan luoda ja vahvistaa omaa brändiä. Kuva: Getty Images

Paras tapa säästää energiaa on välttää sekä materiaalien että energian turhaa käyttöä ja tuhlausta. Rahan lisäksi säästetään samalla myös ympäristöä.

– Energiatehokkuus on eri asia kuin säästäminen; tehokkuus on energian ja materiaalien hyödyntämistä paremmin, säästäminen on jostain tinkimistä. Nykyisin yritykset ymmärtävät molemmat näkökulmat, eikä energiatehokkuuteen panostaminen ole uhraus, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Tuotantoprosessin tehokkuus näkyy suoraan yritysten energian tarpeessa. Kehittämällä esimerkiksi toimitilojen energiatehokkuutta lämmityksen ja ilmastoinnin hyvillä ratkaisuilla aikaansaadaan suuria vaikutuksia. Myös logistiikkaan on kiinnitettävä huomiota.

– On tärkeää arvioida asioita energiankulutuksen näkökulmasta ja miettiä, miten toimintaa voitaisiin systemaattisesti kehittää. Energiakatselmukset ja järjestelmien läpikäynti, jotta ymmärretään mihin energiaa kuluu, auttavat selvittämään millaisia keinoja yrityksellä on toimia järkevämmin, Leskelä painottaa.

On tärkeää arvioida asioita energiankulutuksen näkökulmasta ja miettiä, miten toimintaa voitaisiin systemaattisesti kehittää.

Miten energiatehokkuutta kannattaa mitata, riippuu toimialasta ja yrityksestä. Energiatehokkuutta voidaan mitata erilaisilla mittareilla kuten energiankäyttö per tuotettu tuote tai lämmitysenergia neliö- tai kuutiometriä kohti. Mittaamalla voidaan varmistaa, että edetään kohti tavoitteita. Mutta tehokkuus on suhdeluku, jossa mitataan keskenään verrannollisia asioita yhdenmukaisella tavalla. Kahden erilaisen asian energiatehokkuuden vertaaminen on vaikeaa, esimerkiksi miten arvotetaan joukkoliikenteen energiankulutus verrattuna jätevedenpuhdistukseen.

Energia on yksi bränditekijöistä

Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus tuovat taloudellista hyötyä. Kun yritykset vaihtavat vihreään sähköön tai alkuperämerkittyyn lämpöön, ne saavat lisäksi mainehyötyä sekä vaikuttavat energiantuotannon muuttumiseen ympäristöystävällisemmäksi.

Yritykset voivat valita useasta uusiutuvan energian muodosta kuten aurinko-, bio-, tuuli- ja vesienergiasta sekä maalämmöstä ja vuorovesivoimasta. Tarjolla on useita erilaisia sähkötuotteita, energiaa voi ostaa myös palveluna.

– Teknisesti sähkö on sähköä. Yrityksen tulee pohtia mitä asioita se haluaa edistää ja mikä on paras energiavalinta sen arvoihin peilaten. Energiavalinnoillaan yritys voi luoda ja vahvistaa omaa brändiään, Leskelä muistuttaa.

Pörssisähkö sopii myös pienemmille yrityksille

Yritys, joka voi säätää energiankulutustaan, voi hyödyntää pörssisähköä yrityksen koosta riippumatta. Esimerkiksi osa kasvihuoneista ostaa sähköä pörssiohjatusti, jolloin automatiikka vähentää valaistusta silloin kun sähkön hinta on korkeimmillaan.

– Automatisaatio mahdollistaa kysyntäjouston, joka tuo paitsi sähkön käyttäjille merkittäviä säästöjä myös hyödyntää koko sähköjärjestelmää, Jukka Leskelä summaa.

Next article