Etusivu » Energia » Tuulivoiman suosio kasvaa
Tuulivoima

Tuulivoiman suosio kasvaa

Anni Mikkonen
Anni Mikkonen
Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen. Kuva: Oma arkisto

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun julkaisema uusiutuvan energian toimialaraportti arvioi aurinko- ja tuulivoiman suosion lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen sanoo, että tuulivoima on Suomen toiseksi halutuin energiamuoto heti aurinkoenergian jälkeen. Kolmatta sijaa pitää bioenergia.

– Kasvavan kysynnän takia tuulivoimaloita rakennetaan juuri nyt paljon lisää. Muutaman lähivuoden aikana maamme tuulivoimakapasiteetti kaksinkertaistuu, Mikkonen kertoo.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 387 tuulivoimaa. Lähitulevaisuudessa niitä on siis jo yli 700. Eniten uusia tuulivoimaloita rakennetaan 200 kilometrin kaistaleelle länsirannikolle. Alueella sijaitsevat muun muassa Ii, Simo, Tervola ja Raahe.

–  Perinteisten energiayhtiöiden lisäksi uusien tuulivoimaloiden omistajia ovat esimerkiksi kuntien muodostamat energiayhtiöt sekä muutamat yksityiset henkilöt. Kehittyneen aerodynamiikan ja tekniikan ansiosta tuulivoimalat ovat nykyisin selvästi aiempaa hiljaisempia.

Mikkosen mukaan suurin tuulivoimalasta aiheutuva ympäristöhaitta on edelleen tuulimyllyn koko.

– Jos tuulimylly on näköetäisyydellä, ihmiset mieltävät sen kovaäänisemmäksi kuin jos sitä ei pysty näkemään, hän jatkaa.

Yhteistyöllä eteenpäin

Uusien tuulivoimaloiden rakennusprojekteja viedään eteenpäin hyvässä ja avoimessa yhteistyössä kuntien ja paikallisten asukkaiden kanssa.

– Vuorovaikutuksen lisääminen ja ihmisten kuunteleminen ovat tuulivoiman rakennusprojektien keskiössä. Ihmiset haluavat kysellä, jakaa huolensa ja vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä. Heillä on siihen kaikki oikeus, Mikkonen vakuuttaa.

Tuulivoima tuo kunnille investointeja ja verotuloja, ja avaa samalla mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle.

Paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille pidettävissä tapaamisissa puhutaan usein äänen lisäksi tuulimyllyjen vaikutuksesta maisemaan. Niiden suunnittelussa ja sijoittamisessa otetaan huomioon myös valon ja varjon vaihtelut, jotka pitää mallintaa ennen tuulimyllyn rakentamista.

– Ennen rakentamista alueelta kartoitetaan myös kasvit, lepakot, linnut ja muut nisäkkäät. Esimerkiksi Ajoksen tuulivoimalaa rakennettaessa jokainen kasvi merkittiin erikseen ennen kuin alueelle tehtiin tie. Siellä oli eräs harvinainen kasvi, jonka kasvustoa ei saanut tien rakentamisella vahingoittaa, Mikkonen kertoo.

Lue myös: Energiamurros on Suomelle mahdollisuus

Tuuli pienentää sähkölaskua

Tuulivoiman rakentamisella on alueelle merkittäviä taloudellisia ja imagollisia hyötyjä. Tuulivoima työllistää myös useiden eri alojen ammattilaisia. Suomessa tehdään hankekehityksen lisäksi paljon komponenttivalmistusta ja vientiä.

– Tuulivoima tuo kunnille investointeja ja verotuloja, ja avaa samalla mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Maan- ja kiinteistöjen vuokrat sekä uudet työpaikat ovat monille pienille paikkakunnille erittäin tervetulleita, Mikkonen sanoo.

Laajemmassa mittakaavassa tuulivoima parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja pienentää energiantuontilaskua. Tuuli on ehtymätön energianlähde, jonka tuotanto laskee myös sähkön hintaa. Sen tuottamiseksi tarvitaan silti edelleen valtion tukea.

– Tuulivoima on muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen tavoin tuotantotuen piirissä, mutta mikäli tuulivoimamarkkinan annetaan edelleen kehittyä vuoden 2020 jälkeen, ja sen edistämisessä otetaan käyttöön kustannustehokkaita edistämiskeinoja, voidaan Suomessakin saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia, Mikkonen uskoo.

Next article