Skip to main content
Etusivu » Energia » Energiamurros on Suomelle mahdollisuus
Energiamurros

Energiamurros on Suomelle mahdollisuus

energiamurros
energiamurros
Kuva: Getty Images

Simo Nurmi

ylijohtaja, Energiavirasto

Yhteiskunnan odotukset ovat perinteisesti kohdistuneet energian kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja korkeaan toimitusvarmuuteen. Näiden rinnalle kolmanneksi ja vähintään yhtä tärkeäksi tavoitteeksi on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen.

Keskustelu ilmastonmuutoksesta kiihtyi hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n julkaistua raporttinsa lokakuussa 2018. Raportissa osoitetaan, että maailmanlaajuisesti tarvitaan odotettua enemmän toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja myös hiilinielujen lisäämiseksi. Toimenpiteet on myös toteutettava ennakoitua nopeammin. Tämä koskee kaikkia sektoreita erityisesti energiantuotantoa, liikennettä, teollisuutta ja maankäyttöä.

Energiamurros muuttaa järjestelmää

Hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentaminen edellyttää tuotantorakenteen muuttamista. Fossiiliset polttoaineet on korvattava uusiutuvilla tai muuten päästöttömillä energialähteillä. Käytännössä tämä tarkoittaa perustuotannon korvaamista pääosin vaihtelevalla tuotannolla sekä kehitystä suurista tuotantoyksiköistä kohti hajautuneempaa ja kaksisuuntaista järjestelmää.

Järjestelmämuutos edellyttää myös energian siirtoverkkojen ja markkinoiden integrointia sekä harmonisointia lähialueidemme lisäksi koko EU:n tasolla. Yhteiset markkinat mahdollistavat järjestelmän tehokkaan käytön, tuovat vakautta ja luovat edellytyksiä parhaiden käytäntöjen leviämiseen.

Asiakkaiden rooli kehittyy uuden teknologian myötä passiivisesta kuluttajasta aktiiviseksi markkinatoimijaksi. Järjestelmän tehokkaan ja luotettavan toiminnan kannalta tärkeässä asemassa ovat esimerkiksi kysyntäjousto, pientuotanto ja varastointi. Myös energiatehokkuus korostuu, koska jokainen käyttämätön ’negawatti’ on tehokkaampi ilmastoteko kuin päästöttömästikin tuotettu megawatti.

Energiamurros voi merkitä hyvinvointia

Tiukentuvat ilmastotavoitteet ja niiden vaatimat toimenpiteet ovat Suomen kansallisen edun mukaisia. Ne ehkäisevät ilmastonmuutoksesta myös meille aiheutuvia ongelmia. Toisaalta ne antavat kaltaisellemme korkean osaamisen ja teknologian maalle mahdollisuuden uusien innovaatioiden kaupallistamiseen.

Energia-alan teknologioissa ja palveluissa on mahdollisuus nykyistä selvästi merkittävämmäksi suomalaisen talouskasvun moottoriksi. Ilmastonmuutoksen vastainen työ ratkaistaan muilla kuin kotimaisilla näyttämöillä ja kaupalliset mahdollisuudet näillä markkinoilla ovat rajattomat.

Lue myös: Kysyimme kolmelta energia-alan asiantuntijalta, miltä energia-alan tulevaisuus näyttää Suomessa

Murroksessa menestyminen vaatii yrityksiltä rohkeutta kokeilla ja investoida sekä kykyä ajatella ja tehdä asioita toisin. Valtion on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen sekä suunnattava tuet kehittymisvaiheessa oleviin teknologioihin ja palveluihin. Viranomaistasolla tarvitaan tutkimusta energia- ja ilmastopolitiikan linjaamisen tueksi sekä ennakoivaa vaikuttamista kansainvälisesti.

Yhdessä onnistuen energiamurros on Suomessa muunnettavissa välttämättömyydestä mahdollisuudeksi ja yhteiskunnallemme aiheutuvat kustannukset hyvinvoinniksi. 

Next article