Etusivu » Energia » Energia-alan tulevaisuus Suomessa
Energiantuotanto

Energia-alan tulevaisuus Suomessa

Kuva: Getty Images

Kysyimme kolmelta alan asiantuntijalta, miltä energia-alan tulevaisuus näyttää.

Maarit Uusitalo

suunnittelupäällikkö, Fingrid Oyj

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Fingrid vastaa sähkön siirtoverkosta Suomessa ja yhteyksistä naapurimaihin. Vahvuutenamme on maailmanluokan siirtovarmuus sekä verkon pitkä- jänteinen kehittäminen. Hyvät yhteydet naapurimaihin mahdollistavat uusiutuvien energialähteiden käytön ja hajautetun tuotannon. Suomessa on hyviä alueita tuulivoiman tuotantoon ja jo aurinkovoimaakin. Tulevaisuudessa sähkön käyttäjiltä edellytetään aktiivisuutta ja palveluntuottajilta innovatiivista järjestelmäkehitystä.

2. Miten käy Suomen energiantuotannon omavaraisuuden?

Viime vuosina Suomen energiaomavaraisuus on laskenut fossiilisista polttoaineista luovuttaessa. Uusiutuva energia tarvitsee tuekseen säätöön kykenevää kapasiteettia korvaamaan tuulettomien tai pilvisten päivien vaikutusta. Toimivat rajayhteydet tasapainottavat järjestelmää ja mahdollistavat edullisen sähkön tuonnin naapurimaista. Tuontia tarvitaan jatkossakin, vaikka rakenteilla oleva Olkiluodon ydinvoimalaitos omavaraisuutta nostaa.

3. Häviääkö markkinaehtoisuus?

Ilmastostrategian toteuttamiseksi ja esimerkiksi tuulivoimatuotannon kiihdyttämiseksi on tarvittu tiettyjä tukimuotoja. Nyt on jo nähty, että tuulivoimaloita voidaan rakentaa myös ilman tukia. Sähkön käyttäjien aktivoituminen ja kulutuksen joustaminen sähkön käyttäjän omista lähtökohdista on markkinaehtoisuutta puhtaimmillaan.

4. Miten te vastaatte energiamurrokseen?

Fingrid kehittää verkkoa sähkömarkkinoiden tarpeisiin ja aktivoi sähkön käyttäjiä tarjoamillemme säätösähkömarkkinoille. Fingrid varautuu erilaisin tietojärjestelmin nopeaan vian paikannukseen, korjaustoimien kohdentamiseen, järjestelmän tilan ennustamiseen ja ennakointiin myös tulevaisuudessa. Osallistumme TEM:n älyverkkotyöryhmään, jossa selvitetään älyverkkojen mahdollisuuksia tukea asiakkaita ja sähköjärjestelmää.

Juha Koskinen

toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö -konserni

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Tulevaisuuden vahvuutena on monipuolinen, kaksisuuntainen järjestelmä, jossa sähkö-, lämpö- ja kaasuverkoilla on keskeinen rooli eri energiamuotojen hyödyntämisessä ja varastoinnissa. Olemassa oleva infra integroi pienimuotoisen ja hajautetun energiantuotannon ja kulutuksen älykkäiksi kokonaisuuksiksi. Omaa energiajärjestelmäämme ja sen vahvuuksia täydentävät monipuolinen tuotantorakenne ja toimivat yhteydet naapurimaiden verkkoihin.

2. Miten käy Suomen energiantuotannon omavaraisuuden?

Tulevaisuus sisältää epävarmuuksia, mutta voi olla myös mahdollisuus parempaan. Energiaomavaraisuuteen liittyvä keskustelu on ollut sekä polarisoitunutta että politisoitunutta. Kasvavien epävarmuuksien maailmassa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden arvostus kasvaa. Myös energia- ja resurssitehokkuus vahvistavat omavaraisuutta.

3. Häviääkö markkinaehtoisuus?

Markkinaehtoisuus ei häviä vaan lisää asiakkaiden tarvetta energiaomavaraisuuden kasvattamiseen. Energiaan liittyvistä kuluista sekä verojen että päästömaksujen osuus on merkittävä ja ohjaa markkinaa. Toimijat kilpailevat tulevaisuudessa keskenään ja asiakkaiden omia energiaratkaisuja vastaan. Loppukuluttajien kasvava omavaraisuus, energiatehokkuus ja kilpailun kiristyminen asettavat energiayhtiöiden kekseliäisyyden koetukselle.

4. Miten te vastaatte energiamurrokseen?

Vastaamme siihen tuottamalla ajan henkeen soveltuvia energiaratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa verkot ovat osa laajempaa ”energia-alustataloutta”, jossa alan toimijat vastaavat asiakkaiden energiapalveluista ja -ratkaisuista. Verkkojen kaksisuuntaisuus, järjestelmien hajautus, älykkäiden järjestelmien yleistyminen ja muu teknologiakehitys lisäävät asiakkaiden valinta- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Reino Huusko

toimitusjohtaja, Loiste-konserni

1. Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja tulevaisuus energia-alalla?

Suomessa on vahvaa teknistä osaamista. Uusiutuva energia täydentää perusvoimaa ja torjuu omalta osaltaan ilmastonmuutosta. Tarvitaan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista, jotta osaaminen voidaan hyödyntää globaalisti. Suomen heikkouksia ovat kaupallistamisen ja liiketoiminnallistamisen osaamisen puute.

2. Miten käy Suomen energiantuotannon omavaraisuuden?

Omavaraisuus tulee paranemaan. Ydinvoimaa tarvitaan perusvoimaksi, jota täydentävät tuuli-, sähkö- ja bio-CHP-laitokset. Suomessa on osaamista näissä kaikissa, mutta omavaraisuuden parantaminen vaatii kärsivällisyyttä.

3. Häviääkö markkinaehtoisuus?

Markkinaehtoisuus vahvistuu. Uuden tekniikan käyttöönoton ja kehityksen käynnistämiseksi tarvitaan lähes aina investointitukia tai syöttötariffeja, mutta ne ovat vain siirtymäajan ilmiö. Kun teknologia ja osaaminen saadaan riittävän kypsäksi, energiantuotanto toimii markkinaehtoisesti.

4. Miten te vastaatte energiamurrokseen?

Olemme uusiutuvan energian tuotannon ja myynnin pioneereja. Vuodesta 1998 Ekosähkö Oy on myynyt uusiutuvaa sähköä ja Lumituuli Oy on tuottanut tuulivoimaa osakkailleen Ekosähkön kautta. Myöhemmin jakamistalousalustaan ovat tulleet mukaan muun muassa Sumituuli Oy ja Larsmo Vindkraft Oy sekä aurinkoenergian tuottajat. Taalerin kanssa meillä on yhteinen 90 MW tuulivoimapuisto. Asiakkaan vaikutusmahdollisuus ja aktiivisuus myös tuottajana lisääntyy. Luomme heidän kanssaan uutta ja puhtaampaa energiamaailmaa.

Next article