Skip to main content
Etusivu » Energia » Nyt on aika investoida vetytalouteen
Energia

Nyt on aika investoida vetytalouteen

Jukka Leskelä

toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

Vetytalous korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja on synnyttämässä uudenlaista hiilineutraalia energiajärjestelmää ja liiketoiminta-aluetta. Suomella on tilaisuus olla vetytalouden kehittämisessä suunnannäyttäjä.

Se, miten vetyä voidaan tuottaa ja käyttää energialähteenä on ollut tiedossa jo pitkään. Aiemmin se ei ole vain ollut taloudellisesti järkevää, mutta nyt fundamentit ovat muuttuneet. Yhteiskunta on sähköistynyt liikennettä ja teollisuutta myöten, eikä päästöneutraaliustavoitteita ole mahdollista saavuttaa ilman vetytaloutta.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kertoo, että vetytaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa vety toimii raaka-aineena tai energialähteenä. Vetytalouden ja sen synnyttämän liiketoiminta-alueen sekä uudenlaisen energiajärjestelmän ensimmäisiä askelmerkkejä asetellaan parhaillaan. Suomessa ollaan juuri perustettu esimerkiksi usean eri toimijan yhteinen vetyklusteri.

– Pari vuotta sitten ajateltiin, että vetytalous olisi todellisuutta vasta pitkällä tulevaisuudessa, mutta asiat ovatkin muuttuneet nopeasti, Leskelä lisää.

Vedyn tuotanto tarvitsee sähköä

Vetyä valmistetaan erottelemalla vety vedestä. Erottamiseen tarvitaan paljon sähköä, joten sähkö ja vety liittyvät yhteen. Ympäristöystävällisesti aurinko- ja tuulivoimalla tuotettu sähkö on nykyään edullista.

– On kiinnostavaa, miten nämä infrastruktuurit ja liiketoiminta-alueet kytketään toisiinsa vetytaloudessa, Leskelä pohtii.

Tällä hetkellä vetyä käytetään jo teollisuudessa energialähteenä. Olemassa olevan, maakaasusta tehdyn vedyn käyttö on myös alkanut korvautua sähköstä valmistettavalla vedyllä. Lisäksi on olemassa teollisuuden prosesseja, joita ei voida sähköistää, mutta niissä voidaan käyttää vetyä.

Yrityksille on tällä hetkellä tarjolla paljon investointirahaa vetytalouden kehittämiseen.

Leskelä kertoo, että vetyä voidaan varastoida ja kuljettaa edullisesti putkistoa pitkin, sitten kun sellainen infrastruktuuri on olemassa.

Vetyä voidaan käyttää myös raskaan liikenteen energialähteenä.

– Lisäksi sitä voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena, kemikaalien ja proteiinien valmistuksessa.

Leskelä sanoo, että nyt tarvitaan paljon vetyyn liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, jossa on mukana sekä yritykset että valtio.

– Vetytalouden kehittämiseen on tarjolla paljon investointirahaa yrityksille tällä hetkellä, hän huomauttaa.

Next article