Skip to main content
Etusivu » Energia » Kotimainen energia korvaamaan Venäjän tuontia
Energiantuotanto

Kotimainen energia korvaamaan Venäjän tuontia

Vuosien 2030–2035 ympäristötavoitteista on yhä mahdollista pitää kiinni. Kuva: Getty Images

Harri Laurikka 

toimitusjohtaja, Bioenergia ry

Koko Eurooppa haluaa nyt irti venäläisestä energiasta. Käden käänteessä se ei käy, sillä etenkin Keski-Eurooppa nojaa venäläiseen kaasuun. Suomen tilanne on parempi: viime vuonna fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus oli meillä kolmasosan. Vain noin 6 prosenttia Suomen energiasta saadaan maakaasusta, jota on tuotu pääasiassa Venäjältä.

Suomessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa energian huoltovarmuus ja polttoaineiden saatavuus tulevina talvina lisäämällä nopeasti kotimaisten polttoaineiden tuotantoa ja varastoja. Nyt jos koskaan pitää myös tehdä toimia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Fiksulla politiikalla meillä on mahdollisuus pitää kiinni vuosien 2030–2035 ympäristötavoitteista samalla, kun vastaamme tehokkaasti lyhyen aikavälin energia-
kriisiin.

Kotimaista haketta ja biokaasua

Uusiutuva bioenergia on yksi Suomen energiaomavaraisuuden kulmakivistä. Kaiken kaikkiaan bioenergialla tuotetaan energian kokonaiskulutuksesta lähes kolmannes – se on valtava määrä ja yllätys monille. Kiinteistä biopolttoaineista metsähake oli viime vuonna tärkein, ja siitä noin 20 prosenttia tuotiin Suomen ulkopuolelta – myös Venäjältä. Sen lisäksi energiaksi käytettiin myös metsäteollisuuteen Venäjältä tuodun runkopuun tähteitä ja jätteitä.

Venäläinen hake joudutaan nyt korvaamaan. Hyödyllinen keino lisätä kotimaisen hakkeen tarjontaa olisi purkaa talousmetsissämme olevia hoitorästejä, joita on yli miljoona hehtaaria. Hoitorästejä purkamalla voidaan parantaa metsän pitkän aikavälin arvokasvua kohti tukkipuun tuotantoa ja tuottaa samalla kuitu- ja energiapuuta.

Uusiutuva bioenergia on yksi Suomen energiaomavaraisuuden kulmakivistä.

Maakaasua voidaan tehokkaasti korvata uusiutuvalla biokaasulla ja synteettisellä kaasulla, joiden käytön lisäämiseen Suomessa on paljon potentiaalia etenkin liikenteessä ja maataloudessa. Käyttö on mahdollista nelinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Noin 3 tera-
wattituntia lisää uusiutuvaa kotimaista kaasua tukisi myös aluetaloutta ja työl-
lisyyttä, sillä uusia laitoksia tarvittaisiin eri puolille Suomea yli 100. Biokaasun hyödyntämisellä markkinoille saataisiin myös lisää kierrätysravinteita.

Next article