Skip to main content
Etusivu » Energia » Jukka Leskelä: Ilmastoneutraali energia sisältää suuria mahdollisuuksia
Energiantuotanto

Jukka Leskelä: Ilmastoneutraali energia sisältää suuria mahdollisuuksia

ilmastoneutraali energia
ilmastoneutraali energia
Kuva: Getty Images

Jukka Leskelä

toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

Fossiilisia polttoaineita korvataan erilaisilla kiertotalousratkaisuilla, kuten metsäpohjaisilla polttoaineilla ja biokaasulla, jäteveden, teollisuuden, kiinteistöjen ja datakeskusten hukkalämmön talteenotolla sekä uusiutuvalla tuuli-, aurinko- ja geotermisellä energialla.

Kaukolämpöverkosto on hyvä kustannustehokas tapa jakaa ja siirtää eri tavoin tuotettua lämpöä, koska Suomessa lähes kaikissa taajamissa on infra jo olemassa.

Yhteiskunta sähköistyy ja sähköä tuotetaan kasvavasti erityisesti tuulivoimalla, jolloin tarvitaan lisää säätökykyä. Kaukolämpöjärjestelmät voivat toimia myös mittavana sähköjärjestelmän kysyntäjoustona. Aikoina, jolloin edullista sähköä on paljon tarjolla, voidaan sillä tuottaa kaukolämpöä ja korvata polttoaineita. Päästöttömällä sähköllä tuotettu kaukolämpökin on päästöneutraalia.

Energiajärjestelmien muuttaminen ilmastoneutraaleiksi on ennemmin suuri mahdollisuus kuin pelottava uhka.

Tällä hetkellä investoidaankin paljon kaukolämpöjärjestelmien kehittämiseen. Kivihiili ja turve syrjäytyvät tuotannosta ja yhtiöt hakevat niille vaihtoehtoja. Monet uudet, polttoon perustumattomat teknologiat ovat vielä kehitteillä tai kaupallistumisen kynnyksellä. Niiden kaupallistamista olisi tärkeä vauhdittaa. Muuten on riskinä, että yhtiöt investoivat niin paljon bioenergiaratkaisuihin, että kestävää metsäbioenergiaa ei riitä kaikille. Puu on paras energialähde, kun se on osa kiertotaloutta, kuten käytettäessä metsänhoidollisten hakkuiden pienpuuta, hakkuutähteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja purkupuuta. Näiden tarjonta on rajallista ja teollisuuden suhdanteista riippuvaa.

Monia uusia ratkaisuja on kehitteillä kaukolämpöjärjestelmiin liittyen. Esimerkiksi kerrostaloja voidaan hyödyntää eräänlaisina lämmönkeräiminä, kun niiden kaukojäähdytyksessä otetaan lämpöä talteen ja hyödynnetään se käyttöveden lämmityksessä. Datakeskusten hukkalämmöt tarjoavat kasvavan lämmöntuotantomahdollisuuden. Kehitteillä on myös tehdasvalmisteisia pieniä ydinvoimaloita. Kaukolämpöreaktori voikin tulla houkuttelevaksi tavaksi tehdä lämpöä keskitetysti lähellä kaupunkia.

Energiajärjestelmien muuttaminen ilmastoneutraaleiksi on ennemmin suuri mahdollisuus kuin pelottava uhka. Mutta ilmastoneutraali energia vaatii paljon sekä tuotanto- että käyttöpuolelta. Oleellista on saada mahdollisimman paljon kokemuksia, käynnistää kehityshankkeita ja pilottiprojekteja sekä kaupallistaa uusia teknologioita. Referenssit auttavat myös suomalaisten yritysten vientiponnistuksissa ja mahdollistavat puhtaamman tulevaisuuden ja luotettavat energiapalvelut asiakkaille.

Kirjoittaja Jukka Leskelä on Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Next article