Skip to main content
Etusivu » Energia » Energiatehokkuus ja tulevaisuuden kaasuratkaisut
Energiatehokkuus

Energiatehokkuus ja tulevaisuuden kaasuratkaisut

avatar

Heikki Lindfors

asiantuntija, Suomen Kaasuyhdistys ry

Energia on kuuma ala. Ympäristökysymykset, hinta, kansainvälinen politiikka, työllisyys ja huoltovarmuus aiheuttavat painetta koko energiasektorin muuttamiseksi. Erityisesti ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka muuttavat nopeasti paitsi energiasektoria, myös koko yhteiskuntaa ja sen toimintoja.

Halvin, ja samalla ympäristöystävällisin, ratkaisu ilmastokysymykseen on tehostaa energian käyttöä ja vähentää hävikkiä. Suomessa yhteistuotantovoimalat (CHP-voimalat) ovat hyvä esimerkki tuotannon energiatehokkuudesta, kun tuotannon hukkalämpö käytetään lämmitykseen. Keskitetty yhteistuotanto on kuitenkin logistisesti haastava, kun pyritään eroon fossiilisista polttoaineista; suuret kaupungit ovat kaukana puuteollisuudesta joka biopolttoaineita tuottaa.

Ratkaisu tähän logistiikkaongelmaan ja keino merkittävästi vähentää ilmastopäästöjä välittömästi on vaihtaa voimalaitospolttoaineeksi maakaasu hiilen ja turpeen sijaan niissä voimalaitoksissa, missä se on teknisesti mahdollista. Maakaasun voi myöhemmin korvata biokaasulla tai synteettisellä maakaasulla (power-to-gas), jotka ovat ilmastoystävällisiä polttoaineita.

Yksi nousevista trendeistä energiantuotannossa on hajautettu tuotanto.

Energia tuotetaan paikallisesti omassa kiinteistössä tai naapurustossa. Kiinteistöön tehdään hyvä eristys, ja siihen asennetaan lämpöpumppuja, aurinkosähkö ja -lämpöratkaisuja, hukkalämmön talteenottoa, pientuulivoimaloita tai mikro-CHP-laitteistoja. Korkeissa tehdashalleissa kaasusäteilijät ovat tehokkaampi lämmitysmuoto kuin sisäilman lämmittäminen. Näihin voidaan yhdistää kysyntäjoustoautomaatiota, eli sähköverkosta ostetaan sähköä silloin kun se on halvinta. Kysyntäjoustoa käytetään laitteissa, joilla ei ole minuutilleen merkitystä milloin laite on päällä, kuten ilmastointi ja lämpöpumput, eikä käyttäjä huomaa eroa muuten kuin sähkölaskussaan. Kaikki nämä ratkaisut ovat jo saatavilla.

Kiinteistökohtaisen energiatehokkuuden lisäksi suurimpia energiasektorin haasteita on liikenteen ilmastovaikutusten vähentäminen. Se voidaan toteuttaa vähentämällä yksityisautoliikennettä, vaihtamalla kalustoa tehokkaammaksi tai vaihtamalla polttoaineet ilmastoystävällisiksi.

Yksityisautoilun vähentäminen onnistuu parhaiten edistämällä julkisen liikenteen toimivuutta ja laskemalla päästöjä; useat kaupungit ovat investoineet biokaasu- ja sähköbusseihin. Hybridi- ja sähköautot ovat yleistymässä, mutta kaasuautot ovat olleet markkinoilla jo pitkään. Suomessa kaasuautojen määrä onkin muutamassa vuodessa kolminkertaistunut yli kuuteen tuhanteen. Kaasutankkausverkosto laajenee nopeasti, ja useilla asemilla saa tankattua myös biokaasua. Kaasurekat yleistyvät nopeasti, jonka mahdollistaa nesteytetyn metaanin tulo Suomen markkinoille. Monet logistiikkayritykset ovat siirtyneet puhtaaseen nesteytettyyn biokaasuun.

Näin älykkäät järjestelmät ja puhtaat polttoaineet vastaavat energiasektorin haasteisiin.

Next article