Skip to main content
Etusivu » Energia » Päästöjen vähentäminen on investointi tulevaisuuteen
Energiantuotanto

Päästöjen vähentäminen on investointi tulevaisuuteen

energiatehokkaasti
energiatehokkaasti
Ilmastoneutraalin Suomen rakentamiseen tarvitaan koko kansantalous: julkishallinto, kotitaloudet ja yritykset, muistuttaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Kuva: Energiateollisuus

Ilmastoneutraalia Suomea ei synnytetä ainoastaan ympäristöystävällisellä energian tuottamisella. Myös se, miten ja mihin energiaa käytetään, vaikuttaa. Miten voisimme toimia mahdollisimman energiatehokkaasti?

– Ihmiset tulevat jatkossakin liikkumaan, matkustamaan, syömään monipuolisesti, asumaan lämmitettävissä – ja kesäisin viilennettävissä – taloissa, ja silti meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraali Suomi. Me olemme asiassa jo kohtalaisen pitkällä ja meillä on juuri sitä osaamista, jolla rakennetaan älykkäitä energiajärjestelmiä hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtymiseksi, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energiantuotanto muuttuu yhä ympäristöystävällisemmäksi ja hajautetummaksi, mutta se vaatii investointeja.

– Suomen tavoite olla hiilineutraali 2035 ja EU:n vastaavasti 2050, ovat todella haastavia päämääriä, mutta niiden saavuttaminen on mahdollista. Ne tarjoavat samalla mahdollisuuden uudistaa taloutta ja tapojamme toimia. Prosessin aikana syntyy paljon hyviä, uusia asioita, jotka johtavat siihen, että elintasosta ja hyvinvoinnista ei tarvitse tinkiä, Leskelä toteaa.

Energiamuodot kytkeytyvät toisiinsa

Energiantuotanto muuttuu yhä ympäristöystävällisemmäksi ja hajautetummaksi, mutta se vaatii investointeja. Kotitaloudet ja yritykset muuttuvat energian kuluttajista sähkön ja lämmön tuottajiksi. Ilmastonmuutoksen torjuntaan kuuluvat myös kaavoitus, joukkoliikenne ja se, miten ja missä töitä tehdään.

Sähkö on jo nyt hyvin ilmastoystävällistä ja kaikki investoinnit suuntautuvat tällä hetkellä päästöttömiin tuotantomuotoihin. Myös lämpöä tuotetaan ilmastoystävällisesti, ja päästöttömän kaukolämmön osuus kasvaa koko ajan. Eri tuotantotapojen kytkeytyminen toisiinsa tarjoaa lisää mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. Kun sään mukaan vaihteleva tuulivoiman osuus kasvaa, sähköä on välillä liikaa ja välillä liian vähän. Suomessa on jo koettu hetki, jolloin sähkön hinta painuu negatiiviseksi hyvien tuuliolosuhteiden takia. Silloin kannattaa muuttaa sähkö lämmöksi.

Vesivoima tarjoaa säätövoimaa, mutta sen lisäksi sähköä pitää muuntaa lämmöksi tai kaasuksi ja varastoida. Älykkäät järjestelmät optimoivat sekä energiantuotantoa että -kulutusta. Sähkö, lämmitys ja liikkuminen kytkeytyvät toisiinsa, nyt ne toimivat vielä pitkälti irrallisina. Energiajärjestelmien ohjauksesta tulee uusi liiketoiminta-alue, johon tulee mukaan myös uusia toimijoita.

– Ilmastoneutraalin Suomen rakentamiseen tarvitaan koko kansantalous: julkishallinto, kotitaloudet ja yritykset. On huomattu, että ihmiset, jotka ovat asentaneet aurinkopaneeleja tai hankkineet sähköauton, ovat tulleet tietoisemmaksi omasta energiankäytöstään ja oppineet näkemään mittasuhteita eri lailla kuin vain ostamalla energiaa. Investointeja tekemällä voi säästää energiakustannuksissa. Sillä, että ihminen osallistuu, on merkitystä Leskelä muistuttaa.

Next article