Skip to main content
Etusivu » Kiertotalous » Ville Niinistö: Toisen jäte on toiselle hyödyke
Kiertotalouden edistäminen

Ville Niinistö: Toisen jäte on toiselle hyödyke

Kuva: Getty Images

On tunnettu tosiasia, että maapallon raaka-aineet ovat kovaa vauhtia vähenemässä, ja vähenemisen myötä ne myös kallistuvat.

Tämä yhdessä ympäristöhaasteiden kanssa luo voimakkaita paineita teollisuudelle: on väistämätöntä, että raaka-aineista otetaan nyt ja tulevaisuudessa kaikki hyöty irti. Kiertotalous on teollisen toiminnan uusi viitekehys, joka muuttaa radikaalisti perinteistä ajattelua. Raaka-aine ei katoa minnekään ensimmäisen käyttökierroksen jälkeen vaan palaa uudelleen käyttöön kierrätyksen kautta.

Pakkausteollisuuden haasteet kiertotalouden näkökulmasta ovat suuret, mutta alalla on myös paljon saavutettavaa. Pakkaussuunnittelu on tasapainottelua tuoteturvallisuuden, hinnan ja kierrätettävyyden välillä.

On muistettava, että esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tuotteen säilyvyys on ykkössijalla, jolloin ei voida esimerkiksi ohentaa pakkausmateriaalia yli turvallisen rajan. Tämäkin on osa kiertotaloutta, sillä pakkauksen materiaali valitaan ensisijaisesti vähentämään tuotehävikkiä.

Avainsana on yhteistyö

Miten sitten pakkausteollisuudessa voidaan päästä eteenpäin kiertotalouden edellyttämään uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen? Avainsana on yhteistyö: tuotteen elinkaaren varrella vaikuttavat eri tahojen toimijat voivat yhteistyön avulla löytää uusia ratkaisuja, jotka säästävät sekä luontoa että kustannuksia.

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomio pakkaustuotteen elinkaareen myös ensikäytön jälkeen. Materiaalin talteenotolle on luotava toimivat kanavat. Kaikki tämä luo parhaimmillaan uutta teollisuutta ja sitä kautta hyvinvointia.

Yhteistyöstä on jo hyviä esimerkkejä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, jossa ympäristöystävällisistä pakkauksista on tulossa uusi kilpailukeino kuluttajien keskuudessa. Uudet, vähähiiliset kuitupakkaukset ovat syrjäyttämässä muovin, mikä on tervetullut muutos, sillä muovista kierrätetään tällä hetkellä maassamme vain noin 10 %. Pakkaajalla tulee olemaan entistä suurempi rooli tuottajan brändissä. Ne, jotka jo tekevät tätä, ovat edelläkävijöitä, jotka pystyvät ratkaisuillaan houkuttelemaan uusia kuluttajaryhmiä tuotteensa käyttäjiksi.

Parhaimmillaan kiertotalous tuo säästöjä

Kriittinen katse kannattaa suunnata myös logistiikkaan, joka kulkee kiinteästi pakkausteollisuuden rinnalla. Tuotteisiin ja logistiikkaketjuun on rakennettava sellaisia palveluita, jotka vähentävät resurssien tarvetta.

Digitalisaation hyödyt tässä ovat kiistattomat, kunhan sitä vain opitaan älykkäästi hyödyntämään logistisen ketjun eri osapuolien eduksi. 3D-tulostus on uusi tulokas, jonka vaikutusten laajuutta pystymme tässä vaiheessa vasta arvailemaan.

Kiertotalouden toteutuessa ihanteellisesti toisen jätteestä tulee toisen raaka-ainetta. Parhaimmillaan tämä kehitys tuo talouteen uutta virettä, synnyttää innovaatioita ja liiketoimintaa sekä tuo säästöjä. Lopulta se säästää myös luonnonvaroja ja vähentää riippuvuuttamme niistä.

Lue myös: Ville Niinistö: Yritys­yhteistyön avulla laajoille cleantech-markkinoille

Ville Niinistö

Vihreiden kansanedustaja ja puheenjohtaja.

Next article