Skip to main content
Etusivu » Kiertotalous » Uudella ajattelutavalla kohti kiertotaloutta
Kiertotalouden edistäminen

Uudella ajattelutavalla kohti kiertotaloutta

Kiertotalous
Kiertotalous
Kuva: Getty Images

Kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä resurssien säästämiseksi sekä kulutusyhteiskuntamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uusi talouden malli ei kuitenkaan tarjoa ainoastaan haasteita vaan myös valtavasti mahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille.

– Kiertotalouden tavoitteena on säilyttää kierrossa olevat materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään säilyttäen niiden arvo ja minimoiden ympäristövaikutukset, summaa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Riina Antikainen.

Meidän tulee siirtyä pois siitä ajattelumallista, että kertakäyttöisten tuotteiden ostaminen on hyvä tapa tukea kansantaloutta.

– Perinteisen kierrätyksen lisäksi kiertotalouteen kuuluvat myös uudemmat konseptit kuten tuotteiden yhteiskäyttö ja muu jakamistalous.

– Kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä, koska rajallisten resurssiemme käyttö lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi meidän täytyy huomioida tämänhetkisen kulutuksemme aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuten ilmastonmuutos, rehevöityminen sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen, Antikainen toteaa.

Antikaisen mukaan tuotteet ja palvelut tulisi jatkossa suunnitella niin, että ne ovat kestäviä, korjattavia ja kierrätettäviä. Suurimman muutoksen täytyy kuitenkin tapahtua asenteissa.

– Meidän tulee siirtyä pois siitä ajattelumallista, että kertakäyttöisten tuotteiden ostaminen on hyvä tapa tukea kansantaloutta, Antikainen pohtii.

– Myös järjestelmän pitää olla sellainen, että kuluttajalta ei vaadita liikaa. Kierrättämisen tulisi olla riittävän yksinkertaista. Poliittisiakin kannustimia tarvitaan. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien hankinnan ja käytön pitäisi olla yrityksille taloudellisesti kannattavampaa kuin vastaavien neitseellisten materiaalien.  

Antikainen näkee kiertotaloudessa myös suuria liiketaloudellisia hyötyjä.

– Edelläkävijät kehittävät jo mielenkiintoisia liikeideoita esimerkiksi jakamistalouden ympärille. SYKE:n, VTT:n ja Oulun yliopiston yhteistutkimuksessa pystyimme myös havainnollistamaan, että on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti BKT:n nousua, lisätä työpaikkoja ja vähentää ympäristövaikutuksia. Taloudellinen ja ympäristöhyöty eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa.

Next article