Etusivu » Energia » Tavoitteena päästötön logistiikka
Kestävä kehitys

Tavoitteena päästötön logistiikka

logistiikan-kuljetusten-toimitusten-paastot
logistiikan-kuljetusten-toimitusten-paastot
Kuva: Getty Images

Euroopassa monet valtiot ja kaupungit rajoittavat kuljetusten aiheuttamaa ympäristörasitusta. Mutta miten päästötön logistiikka toteutuu globaalissa toimitusverkostossa?

#uusiutuvat #ajotapa

Maaliikennekuljetuksissa etsitään biodieselin rinnalle uusia käyttövoimaratkaisuja ja kannustetaan kuljettajia tehokkaaseen ajotapaan. Esimerkiksi joukkoliikenteessä käytetään kaasua ja kaupungeissa pakettien jakeluun sopivat kontilliset sähköpolkupyörät.

#sähköauto #latausinfra

Rahtiyritysten pyrkimyksenä on sähköistää kuljetuksia, mutta käytännössä teknologia ja latausinfrastruktuuri eivät ole valmiita. Pitkät etäisyydet ja akun kestävyys ovat isoja haasteita. Suurin ongelma kuljetusyritysten näkökulmasta on kuitenkin se, että Suomen valtio ei tue ympäristöystävällisiä investointeja kuten esimerkiksi Ruotsi, joten täällä loppukäyttäjä maksaa uuden teknologian kustannukset.

#kuljetusketju #automaatio

Maailmanlaajuinen toimitusverkosto tehostetaan yhdistämällä kuljetuksia ja optimoimalla reittejä, mihin myös globaali taloustilanne on aiheuttanut painetta. Merikuljetuksissa päästövähennyksiä on saatu uusimalla ja kasvattamalla yksiköiden kokoa. Lentorahdin trimmaamisessa ongelmana on edelleen yhtäläisten laskelmien puute, mutta kaluston uusiminen, vaihtoehtoiset polttoaineet ja logistiikkaprosessien automatisointi ovat vähentäneet myös sen ympäristövaikutuksia.

#tekoäly #tehostaminen

Maanteillä kulkee Suomessakin aiempaa pidempiä ja raskaampia rekkoja eli HCT-ajoneuvoja, jotka tehostavat kuljetuskapasiteetin käyttöä. Monet yritykset ovat myös testanneet jo pitkään letka-ajoa, jolloin kärkiajoneuvo on ”kuljettaja” ja perässä tulevat toimivat tekoälyn ohjauksessa. Ilmanvastus saadaan näin optimoitua ja polttoainetta säästyy.

#kiinteistöt #energiatehokkuus

Logistiikkakiinteistöt ovat valtavia ja kuluttavat paljon sekä sähköä että lämmitysenergiaa. Yritykset panostavat energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiaratkaisuihin, kuten aurinkopaneeleihin ja maalämpöön. Säästöt ja kiristyvien viranomaissäädösten vaatimukset kulkevat käsi kädessä.

#läpinäkyvyys #raportointi

Tärkeä osa ekotehokkuutta on, että kokonaispäästöjen ja ympäristövaikutusten raportointi on läpinäkyvää asiakkaille. Koko toimitusketjun on oltava täysin todennettavissa; aukkoja tai arvauksia ei saa olla.

#elinkaariajattelu #vastuullisuus

Kuluttajat voisivat tehdä valistuneempia valintoja, jos jokaisessa tuotteessa olisi näkyvissä sen koko elinkaaren suorat ja epäsuorat päästöt. Olisi myös syytä erotella valmistuksen, pakkausten ja logistiikan osuus päästöistä. Esimerkiksi Kiinassa tuotetussa paidassa lentokuljetusten osuus on noin 25 prosenttia.

Artikkelia varten haastateltiin logistiikan asiantuntijaa.

Next article