Etusivu » Kiertotalous » Yhdyskuntajätehuolto on kokonaisuus
Jätehuolto

Yhdyskuntajätehuolto on kokonaisuus

Kuva: Getty Images

Jätehuolto on hyvin poikkeuksellinen toimiala sen yhteiskunnallisen merkityksen johdosta.

– Sinänsä on hienoa, että edunvalvojat ja lobbarit tuovat erilaisia näkemyksiä päätöksentekijöiden tietoisuuteen, jotta päätöksentekijällä olisi kaikki asiaan vaikuttavat tiedot hallussaan. Päätöksentekijöiden, myös poliittisten päättäjien, tulisi kuitenkin pitää ”pää kylmänä”, kun tehdään ratkaisevat liikkeet lakiehdotusten sisällön suhteen. Niissä tulisi tavoitella ensisijaisesti yhteiskunnan kokonaisetua, ne eivät saa perustua minkään tietyn toimijan luomaan mielikuvaan, muistuttaa Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä.

– Kuntien tehtäväksi on annettu yhdyskuntajätehuollon järjestäminen, koska kyse on ympäristönsuojelusta ja ihmisten terveydensuojelusta, ei voiton tavoittelusta. Jätehuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu, jolla on varmistettava asianmukainen jätehuolto kaikkialla, niin edullisesti kuin se on vain mahdollista. Yhdyskuntajätehuolto on kokonaisuus, johon ei sovi ”rusinat pullasta” -ajattelu, Eksymä painottaa.

Viime vuosien jätelainsäädännön muutokset ovat saaneet aikaan yhdyskuntajätevirtojen vastuukysymysten pallottelua toimijoilta toisille. Jätevirrat on pilkottu jo niin pahoin, että toimijoilla on vaikeuksia saada aikaan järkevää toimintaa jätteiden ympärille. Tämä vaikeuttaa myös kuntien jätelaitosten mahdollisuutta toimia alustana uusia kierrätysratkaisuja kehittäville yrityksille. Tämä ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Läntisissä EU-maissa on vahvistettu kuntien vastuuta yhdyskuntajätehuollossa ja tulokset näkyvät muun muassa korkeina yhdyskuntajätteiden kierrätysasteina. Suomi on sen sijaan joutunut EU:n komission erityistarkkailuun, koska emme saavuta edes nykyisiä kierrätystavoitteita.

– Eduskunta käsittelee parhaillaan jätelain uudistusta. Hallituksen esitys sisältää jälleen elementtejä, jotka pirstaloivat jätevirtoja entisestään. Kun tämä uudistus on saatu tehtyä, avataan jätelaki uudelleen, jotta EU:n jätedirektiivi ja EU:n kiertotalouspaketti saadaan säädettyä kansalliseen lainsäädäntöön. Edunvalvojille riittää siis jatkossakin töitä, Riku Eksymä summaa.

Next article