Etusivu » Kiertotalous » Kiertotalouteen perustuvaa massojenhallintaa
Sponsoroitu

Sitowise Oy luo infrarakentamisen massojenhallintastrategioita. Yritys yhdistää digitalisaation tuomat mahdollisuudet massojenhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sitowise Oy:n massojenhallinnan palveluihin kuuluvat muun muassa massojenhallintasuunnitelmat, massavirtojen koordinointi ja massatalouslaskelmat.

– Olemme toteuttaneet massojenhallintapalveluita jo yli kymmenen vuoden ajan. Kaupungistumistrendin jatkuessa, massojenhallintaan liittyvät tarpeet vain kasvavat, sanoo Sitowise Oy:n osastopäällikkö Eeva Vahtera.

Yhtiön palveluihin lukeutuu myös rakentamisen vaiheistuksen, aikataulutuksen ja rakennusvaiheen logistiikan sekä väliaikaisratkaisujen suunnittelu.

Eeva Vahtera

osastopäällikkö,
Sitowise Oy

– Mitä aikaisemmin massojenhallinta otetaan mukaan hankkeiden suunnitteluun, sitä paremmin pystytään hyödyntämään kiertotalouden käytäntöjä, Vahtera lisää.

Massastrategian avulla mahdollistetaan esimerkiksi eri rakennushankkeiden aikatauluttaminen toisiinsa nähden, jolloin parannetaan alueen massatasapainoa. Massatasapainossa pyritään hallitsemaan aluetta kokonaisuutena ja käyttämään syntynyt ylijäämämaa-aines vaikka alueelle toteutettavien puistojen muotoilussa.

– Päästöjä ja taloudellisia menoja kasvattavat kuljetukset voidaan minimoida, kun ylijäämämaa-aines käytetään lähellä syntypaikkaa, Vahtera kertoo.

Kiertotalouden hyödyntäminen tehostaa liiketoimintaa

Sitowise on luonut kokonaisuuden digitaalisia ratkaisuja massojenhallintaa varten. Ratkaisut kuuluvat Louhi Smart Site kokonaisuuden alle. Sen avulla pystytään optimoimaan massojen siirtoa käytännössä.

– Näemme digitalisaation kehityksen suurena hyötynä kiertotaloudelle ja liiketoiminnan kasvattamiselle, johtava asiantuntija Anna Railo kertoo.

Anna Railo

johtava asiantuntija, Sitowise Oy

Railo lisää, että digitalisaatio mahdollistaa kaiken massojenhallintaan liittyvän tiedon kokoamisen yhteen paikkaan ja kaikille näkyväksi. Tieto on reaaliaikaista, ja työn seuranta ja johtaminen onnistuvat paremmin.

– Louhi Smart Siteen kuuluu esimerkiksi työkalu nimeltään Massa Louhi. Se on paikkatietopohjainen sovellus, josta näkee työmaat, välivarastot, loppusijoituspaikat ja sen, kuinka paljon materiaalia mistäkin tulee, Railo kertoo.

Massa Louhi lisää toimijoiden vuoropuhelua läpi koko massojenhallintaprosessin, mikä edistää kiertotalousratkaisujen hyödyntämistä.

Päästölaskenta kuuluu Sitowisen palveluihin

Pisimpään Sitowisen kiertotaloutta lisäävistä digitaalisista ratkaisuista on ollut käytössä Maapörssi. Maapörssissä on vuodesta 2017 lähtien kierrätetty ylijäämämaa-aineksia sekä purkumateriaaleja maanrakentajien tarpeisiin.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta keskeistä on juuri se, kuinka paljon hankkeissa pystytään hyödyntämään kiertotaloutta.

Lisäksi Maapörssiin liittyy logistiikkaa helpottava MaaApp-kuljetussovellus, joka sisältää sähköiset siirtoasiakirjat. Niistä muodostuu automaattisesti tiedot kaikkiin tarvittaviin kuljetusraportteihin ja laskutusta varten.

Kuljetuksista kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös päästölaskennassa, jota Sitowise toteuttaa.

Maija Mattinen-Yuryev

vanhempi asiantunija, Sitowise Oy

– Päästölaskennassa nojaudutaan elinkaariarvioinnin periaatteisiin. Elinkaarilaskennassa otetaan huomioon koko hankkeen elinkaari: käytettyjen materiaalien hankinta, prosessointi, kuljetukset ja rakennustyön sekä ylläpidon ja kierrätyksen vaiheet, sanoo vanhempi asiantuntija Maija Mattinen-Yuryev.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta keskeistä on juuri se, kuinka paljon hankkeissa pystytään hyödyntämään kiertotaloutta ja vähentämään kuljetusten ja materiaalien aiheuttamia päästöjä.

– Uusiomateriaaleja hyödyntämällä neitseellisen materiaalin sijaan voidaan vähentää päästöjä, sillä uusiomateriaalien päästöt ovat pääsääntöisesti pienemmät Mattinen-Yuryev lisää.

Next article