Etusivu » Vastuullinen kuluttaja » Pala kerrallaan vähähiiliseen elämään
Sponsoroitu

Ilmastonmuutos on suurin elämäntapojamme muuttava tekijä sitten teollisen vallankumouksen. Muutos tapahtuu joka tapauksessa, jolloin valittavaksemme jää, muutammeko elämäntapojamme nyt, kun ilmastonmuutosta voi vielä hillitä, vai pakon sanelemana, kun muutos tapahtuu hallitsemattomasti. Tulevaisuuttamme määrittää joko hallittu siirtymä tai hallitsematon kaaos.

Tietoa yksittäisille ihmisille sopivista kestävistä elämäntavoista on runsaasti tarjolla. Tutkimus ja erilaiset käytännön kokeilut ovat myös osoittaneet, että yksittäisten ihmisten kulutusvalinnoilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. On olemassa keinoja, joilla päästöjä voidaan pudottaa paljon ja nopeasti, jos useimmat ihmiset ryhtyvät niihin.

Kaiken tiedon keskeltä voi kuitenkin olla haastavaa löytää ne teot, joilla todella on merkitystä ja joiden avulla kukin voi suunnitella omaan elämäntilanteeseensa sopivimman tavan elää vähähiilistä elämää. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan helposti ymmärrettävää tietoa tai työkaluja, jotka perustuvat tieteellisesti merkittäviksi todettuihin ilmastoratkaisuihin. Tällainen on esimerkiksi uusi, nyt ennakkomyynnissä oleva Ilmastopalapeli. Peli opastaa konkreettisilla ja havainnollistavilla esimerkeillä tekemään ilmastopuheesta ilmastotekoja.

Elämäntavat liittyvät vahvasti elinympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Ilmastonmuutoksen hillinnän onkin oltava yhteinen ponnistus, johon osallistuvat kaikki yhteiskunnan tahot yksittäisistä ihmisistä eri toimialojen organisaatioihin. Kaikilla eri toimijoilla on oltava yhteinen päämäärä – säilyttää elämälle suotuisat olosuhteet planeetallamme.

Yritykset ja julkiset organisaatiot voivat tukea vähähiilistä elämää rakentamalla ja tarjoamalla sekä paikallisiin että globaaleihin olosuhteisiin sopivia tuotteita, palveluita ja infrastuktuuria, joiden avulla kestävät elämäntavat ovat helpommin toteutettavissa. Toisaalta tarvitaan tietoa myös siitä, mikä estää vähähiilisiä elämäntapoja ja mikä puolestaan auttaa siirtymään niihin. Ilmastopalapeli opastaa tämänkin asian keskustelemiseen. Vähähiilinen elämäntapa rakennetaan yhdessä.

On olemassa keinoja, joilla päästöjä voidaan pudottaa paljon ja nopeasti, jos useimmat ihmiset ryhtyvät niihin. Kuva: D-mat oy

Näin ilmastopalapeli toimii:

1. Hiilijalanjälki

Peli aloitetaan merkitsemällä hiilijalanjälki pelilaudalle. Lähtötaso voi olla esimerkiksi oma tai kotitalouden hiilijalanjälki, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki tai yhden ryhmäläisen hiilijalanjälki.

2. Vähähiiliset teot

Seuraavaksi pelissä käydään läpi ja valitaan kestäviä tekoja. Ilmastopalapeli sisältää noin 100 asumiseen, ruokaan, liikkumiseen sekä tavaroihin, palveluihin ja vapaa-aikaan liittyvää tekoa. Palojen koko kertoo, kuinka suuri vaikutus niillä on hiilijalanjälkeen.

3. Kestävien elämäntapojen suunnitelma

Kun teot on valittu, laaditaan valittujen tekojen pohjalta kestävien elämäntapojen suunnitelma vuoteen 2030 saakka. Suunnitelmaa tehdessä pohditaan, mitä tekoja voi toteuttaa heti, mitä parin seuraavan vuoden sisällä ja mitä viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

4. Minun kokeiluni

Tässä vaiheessa syvennytään pohtimaan tarkemmin tekoja, joita voisi ryhtyä kokeilemaan heti. Mitä tekojen kokeilu tai toteutus vaatii? Ehkäpä uusien taitojen opettelua, muutoksia rutiineihin tai suurempia hankintoja.

5. Toiveet

Kun omat mahdollisuudet ja tavoitteet on kartoitettu, pohditaan toivekorttien kysymysten avulla kuka ja miten voi helpottaa ja nopeuttaa vähähiilisiin tekoihin ryhtymistä. Kun sopivat julkisen tai yksityisen sektorin tahot ja toimet on mietitty, kannustamme välittämään viestiä eteenpäin!

6. Kokeilu

Ja ei kun hiilijalanjälkeä pudottamaan! Valittuja tekoja voi nyt lähteä kokeilemaan esimerkiksi viikon, kuukauden tai vaikka vuoden ajan – aina vuoteen 2030 saakka.

Ilmastopalapeli

Mikä: Suunnittelu- ja opetuspeli, joka muuttaa ilmastopuheen teoiksi.

Miten: Peli sisältää yli 100 erilaista vähähiilistä tekoa ja havainnollistaa eri tekojen ilmastovaikutuksen. Se opastaa tekemään vähähiilisen elämäntavan suunnitelman ja ottamaan kantaa siihen, kuka voi nopeuttaa ja helpottaa tekoihin ryhtymistä.

Kenelle: Nuorille ja aikuisille, esimerkiksi oppilaitoksiin, koteihin, työporukoille tai erilaisiin työpajoihin.

Kuka: Pelin konseptin ovat kehittäneet Sonja Nielsen, Viivi Toivio ja Michael Lettenmeier.

Mistä: Pelin ennakkomyyntikampanja on avoinna 30.6. saakka. Peliä myy ja markkinoi D-mat oy. 

Tutustu peliin ja muihin siihen liittyviin palveluihin

Pelin ennakkomyynti 13.5.–30.6.

Jaa pelihetkesi sosiaalisessa mediassa:

#ilmastopalapeli #ilmastokonkretiaa

Next article