Etusivu » Kiertotalous » Määrällisesti todennetut ilmastoteot kasvattavat brändin arvoa
Sponsoroitu

Elintarvikeyrityksillä on mahdollisuus kasvattaa brändiarvoaan pienentämällä tuotteidensa hiilijalanjälkeä. Biocoden lanseeraama verkkopalvelu arvioi tuotteen elinkaaren ajalta aiheutuvat ilmastovaikutukset ja mahdollistaa päästövähennysten selkeän viestimisen sidosryhmille.

– Päästöjen vähentämisestä on puhuttu pitkään. Nyt on siirryttävä konkreettisiin tekoihin, joiden vaikutus näkyy yritysten päästöissä, sanoo Ernesto Hartikainen, Biocode Oy:n toimitusjohtaja.

Biocodella lähestytään elintarvikeyritysten ilmastotyötä asetettujen päästövähennystavoitteiden lisäksi yrityksen brändiarvon parantamisen näkökulmasta.

– Elintarvikealalla vastuullisella brändillä erotutaan kilpailijoista. Ilmastoviisaat tuotteet näkyvät edukseen, Hartikainen jatkaa.

Pelkkä kertaluontoinen hiilijalanjäljen arviointi ei riitä

Elintarvikkeiden ilmastoviisauden lisäämiseksi niiden hiilijalanjälkiä on perinteisesti tarkasteltu kertaluonteisilla laskelmilla, jotka eivät mahdollista jatkuvaa toiminnan parantamista.

Biocoden lanseeraama uusi verkkopalvelu Biocode Impact tuo tähän muutoksen.

Pilvipohjainen verkkopalvelu mahdollistaa laajamittaisen ja kustannustehokkaan ilmastovaikutusten seurannan elintarvikkeille.

Biocode Impact helpottaa ilmastoviisaiden tuotteiden erottumista Climate Smart -tuotetunnisteen avulla. Tuotetunniste ohjaa tuotteen ilmastoprofiiliin, jossa on avattu tuotteen koko elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia.

Kuvassa Elina Lehikoinen (ylärivin vas.), Aki Jalkanen, Joni Rajanen,
Ernesto Hartikainen, Jasmin Järvinen ja Joonas Sandell.

Pelkkä hiilijalanjäljen ilmoittaminen ei kuitenkaan kerro monelle kuluttajalle ja elintarviketuotteiden ostajalle paljoakaan. Siksi jopa tärkeämpi tieto voi olla se, onko tuotteiden hiilijalanjälkiä pystytty pienentämään ja kuinka paljon.

– Verkkopalvelulla pystyy arvioimaan päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi kasvattamisessa käytetystä lannoitteesta yksittäisellä maatilalla aina siihen saakka, kun tuote on kaupan hyllyllä ostettavana, tarkentaa Biocoden teknologiajohtaja Joni Rajanen.

Biocodella on vahva yhteys suomalaiseen maatalouteen

Biocoden ovat perustaneet suomalaisen alkutuotannon pioneeriorganisaatiot ProAgria ja Mtech. Biocode Impactia voi hyödyntää samanaikaisesti usea eri käyttäjä, mikä on tärkeää, sillä tuotteiden valmistukseen liittyy useampia ruokaketjun toimijoita, kuten eri raaka-ainetoimittajia. 

– Palvelun käyttäjät saavat tarkempaa tietoa siitä, mitä asioita esimerkiksi alkutuotannossa pitäisi muuttaa elintarvikkeen hiilijalanjäljen pienentämiseksi, Rajanen lisää.

Elintarvikealalla vastuullisella brändillä erotutaan kilpailijoista. Ilmastoviisaat tuotteet näkyvät edukseen.

Biocode Impact alentaa merkittävästi kynnystä kerätä jatkuvaa tietoa elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista. Palvelun avulla voi tehdä vaikuttavuuslaskelmia ja seurata eri ilmastotoimien merkityksiä tuotteen hiilijalanjäljen pienenemiseen.

Laskenta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin sekä jatkuvaan tutkimustyöhön.

Biocoden vaikuttavuuspäällikkö Elina Lehikoinen kouluttaa palvelun käyttöönottoon. Sen avulla yritykset kehittävät samalla omia kyvykkyyksiään tuotteiden elinkaariarvioinnille.

– Ei ole väliä onko kyse lihasta vai perunasta, yritykset voivat kilpailla itsensä kanssa pienentämällä omien tuotteidensa hiilijalanjälkeä, Lehikoinen lisää.

Suomen elintarvikeviennillä on potentiaalia

Biocode kehittää ratkaisuja, jotka auttavat elintarvikealaa saavuttamaan päästötavoitteet, joita esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan Unionin säädökset asettavat.

Lisäksi Biocodella ajatellaan, että suomalaisella elintarviketeollisuudella on nyt loistava tilaisuus ryhtyä vastuullisen elintarviketuotannon suunnannäyttäjäksi.

– Suomessa on vaadittava innovaatio- ja teknologiaosaaminen, joten näemme ilmastoviisaiden tuotteiden mahdollistavan maamme elintarvikeviennin kasvattamisen, Hartikainen kertoo.

Myös Biocode yrityksenä tähtää kansainvälisille markkinoille.

Next article