Etusivu » Energia » Ympäristöteko, joka tuo kustannussäästöjä
Sponsoroitu

Seppo Heinänen

johtaja, ympäristöyksikkö, AX-Suunnittelu

Energiatehokkuuden parantaminen säästää sekä ympäristöä että rahaa. Energiansäästöpotentiaalin selvittämiseksi tarvitaan tarkkoja mittauksia.

– Hyvinkään suunniteltu LVIS-järjestelmä ei toimi ilman mittausta ja säätöä. Energia-analyysin yhteydessä tehtäviä mittauksia voidaan hyödyntää myös laajemmin, esimerkiksi talotekniikan kunnon arviointiin ja piilevien vikojen löytämiseen. Usein analyysin perusteella tehdyt säästötoimenpiteet parantavat myös sisäilman laatua ja työskentelyolosuhteita, kertoo AX-Suunnittelun ympäristöyksikön johtaja Seppo Heinänen.

Energia-analyysissä käydään talotekniikan ja rakennusten energiankulutuksen lisäksi myös prosessi kokonaisuudessaan läpi, energiakatselmuksessa prosessiin ei puututa. Energiakatselmusmalli valitaan yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.

Motiva tukee yritysten energiansäästötavoitteita

Motiva ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat kehittäneet teollisuuden ja palvelualan kohteille yhtenäiset energiakatselmusmenettelyt, joista laaditaan kokonaisvaltainen selvitys rakennusten ja prosessien energian ja veden käytöstä sekä joukko energiansäästöehdotuksia takaisinmaksuaikoineen. Energiatehokkuussopimukseen kuuluvalle pk-yritykselle ja kuntasektorilla tuki on 50 prosenttia, muille tuki on 40 prosenttia. Suuret yritykset eivät kuulu tuen piiriin, mutta joutuvat joka tapauksessa tekemään pakollisen energiakatselmuksen, jonka valvova viranomainen on Energiavirasto.

Energiakatselmus on pohja yrityksen energiansäästöstrategialle, se tuo esille säästömahdollisuuksia energiankäytössä ja -kustannuksissa, antaa mittauksiin perustuvaa tietoa energiankulutuksen painopistealueista ja neuvoo teknistä henkilökuntaa energiankäyttöön liittyvissä asioissa ja säästötoimenpiteiden toteuttamisessa. Vertailemalla energian ostotariffeja voidaan saada kustannussäästöjä jopa ilman investointeja. Energiakatselmoija voi antaa myös energiatodistuksen energiakatselmuksen yhteydessä katselmoimastaan kiinteistöstä.

– Kun käymme päivittämässä yrityksen energiakatselmusta, kysymme onko parannusehdotukset toteutettu? Motivan tuki perustuu ajatukselle CO2-päästöjen vähentämisestä, mutta kaikki säästetty energia säästää luonnonvaroja ja pienentää energiakustannuksia. Osa yrityksistä ei ole tehnyt ehdotettuja toimenpiteitä. Tyypillisin syy on resurssipula, joko henkilöstön vähyys tai ei ole rahaa toteuttaa investointeja. Vaikka energiatehokkuuteen sijoitettu raha maksaisikin itsensä nopeasti takaisin, Heinänen painottaa.

Energiatehokkuus mukana kaikessa tekemisessä

AX-Suunnittelun ympäristöyksikön toimenkuvaan kuuluvat päästö-, työhygienia-, melu- ja ilmanvaihtotekniset mittaukset, mallinnukset ja alan konsultointi sekä erilaiset turvallisuussuunnitelmat ja riskikartoitukset. Koska AX-Suunnittelu on tekniikka- ja järjestelmäriippumaton asiantuntijaorganisaatio, se pystyy puolueettomasti suunnittelemaan ja vertailemaan kohteeseen parhaiten soveltuvia, energiataloudellisesti järkeviä ratkaisuja.

– Mittauskokemuksemme ja järjestelmien monipuolinen tuntemus auttavat meitä löytämään niin energiahäviöt kuin LVIS-teknisten järjestelmien ongelmat. Meillä jokainen kulkee kentällä uteliaalla mielellä. Koska päästömittausten standardit toimivat hyvin harvoin suoraan, on niitä osattava soveltaa. Esimerkiksi kohdepoistojen suunnitteluun ei ole olemassa kattavaa ohjekirjaa, joten toimivien ratkaisujen löytämisen oppii vain tekemällä, Seppo Heinänen sanoo.

AX-Suunnittelulla on vankka kokemus katselmustoiminnasta niin pienten palvelurakennusten kuin valtavien tehdaskompleksien osalta. AX:n energia-asiantuntijat ovat Motivan koulutuksen käyneitä energiakatselmoijia. AX tekee myös rakennuslupaa varten tarvittavia energiaselvityksiä ja energiatodistuksia.

Ota yhteyttä >>

Next article