Etusivu » Energia » Puhdas tulevaisuus ei synny itsestään, se pitää tehdä
Sponsoroitu

Meille on tärkeää tulevaisuus, jossa niin ihminen kuin luonto voivat hyvin. Kestävä kehitys ja parempi huominen voidaan tehdä luopumatta taloudellisesti järkevistä ratkaisuista, siitä voidaan tehdä jopa kannattavaa liiketoimintaa. Suomalainen Merus Power myy ja valmistaa kansainvälisille markkinoille tuotteita, joilla voidaan edistää uusiutuvan energian kasvua ja kannattavuutta sekä parantaa teollisuuden tuotantolaitosten tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta.

Uusiutuvan energian kasvu lisää tarvetta sähköverkon vakauttamiselle. Tästä johtuen sähkövarastojen eli akkuenergiavarastojen tarve kasvaa. Merus Powerin pitkälle kehitetyllä sähkövarastolla, Merus™ ESS:llä, voidaan parantaa uusiutuvan energian kannattavuutta sekä varmentaa esimerkiksi tuotantolaitosten ja logistiikkakeskusten kriittisten prosessien energiansaanti sähkökatkojen aikana. Uusiutuvan energian sähköverkkoon liittämisestä tulee helppoa ja taajuusohjatusta reservimarkkinasta saadaan kokonaan uusi tulonlähde.

Taajuussäätömarkkina lisää uusiutuvan energian kilpailukykyä

Merus™ ESS voidaan liittää kaikissa uusiutuvissa energiamuodoissa nopeaan taajuussäätömarkkinaan, jolloin aukeaa kokonaan uusi tulonlähde ja merkittävää liikevaihtoa uusiutuvan energian tuottamien hyötyjen lisäksi.

Tuulivoimaloiden kannattavuuden kasvu on lisännyt rakennushankkeiden määrää. Tulevaisuuden sähkömarkkinoilla ollaan menossa kohti varttitasetta, eli viidentoista minuutin markkinaa. Näin tuulivoimaloille aukeaa mahdollisuus käyttää sähkövaraston kapasiteettia korjaamaan ennusteen ja tuoton välistä epätasapainoa. Sähkövarastoilla tuulivoimalat voivat osallistua sähkömarkkinan lisäksi myös taajuudensäätömarkkinaan, mikä edelleen lisää tuulivoiman kannattavuutta. Pitkälle kehitellyllä Merus™ ESS sähkövarastolla mahdollistetaan myös pimeäkäynnistys ja laadukas sähköntuotanto ilman säröytynyttä virtaa.

Vesivoimaa käytetään taajuusohjatussa reservissä jo nykyisin. Taajuusriippuvainen tehonsäätö vaatii vesivoimaloilta toistuvaa turbiinien lapojen säätämistä, mikä tarkoittaa mekaanista kulumista, kalliita huoltokustannuksia ja lyhyempää käyttöikää. Taajuusohjatussa tehonsäädössä sähkövarastoa voidaan käyttää nopeisiin säädöntarpeisiin samalla, kun vesivoima vastaa hitaampaan ja suurempaan säädöntarpeeseen. Näin voidaan tarjota markkinoille nopealla vasteella ja suurella reserviteholla oleva kustannustehokas kokonaisuus. Sähkövaraston käyttäminen säädettävän vesivoiman rinnalla tuplaa voimalaitosten käyttöiän ja vähentää merkittävästi huoltokustannuksia.

Sähkövaraston asentaminen aurinkopaneelien rinnalle antaa uuden tulonlähteen, helpottaa paneelien liittämistä verkkoon ja varmistaa kiinteistön kriittisten prosessien sähkönsaannin. Uusiutuvan energian tuottama sähkön laatu ei välttämättä vastaa standardien vaatimuksia. Merus™ ESS sähkövarasto on suunniteltu toimimaan aurinkovoimalan rinnalla ja paikkaamaan sähkön laadun puutteet, jolloin uusiutuva energia voidaan liittää sähköverkkoon ongelmitta. Kun sähkövarasto on uusiutuvan energian rinnalla, ylituotanto voidaan ohjata lataamaan akustoja, jonka energia voidaan ottaa käyttöön silloin, kun auringon valoa on vähemmän saatavilla. Sähkövarastolla voidaan kattaa myös yritysten kulutuspiikkien tehontarve.

Lue lisää Merus™ ESS:ssästä >>

Kustannustehokasta varmuutta sähkönjakeluun

Sähkönjakelun varmentamiseksi ilmajohtoja on vaihdettu maakaapelointeihin niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Taajamissa, joissa käyttäjiä on paljon, maakaapelointien investointien takaisinmaksuaika on järkevä ja toiminta kannattavaa.

Haja-asutusalueille, joissa maakaapelointi ei ole taloudellisesti niin kannattavaa, voidaan asentaa sähkövarasto, joka varmistaa asiakkaiden sähkönsaannin katkotilanteissa. Kun sähkönjakelu toimii moitteettomasti, sähkövarasto voi toimia erillisenä tulolähteenä taajuudensäätömarkkinoilla.

Merus Power on merkittävä kotimainen sähkövarastojen valmistaja

Merus Power on suomalainen green technology -yritys. Kasvussa oleva yrityksemme on panostanut vuosien ajan tuotekehitykseen ja kotimaiseen laadukkaaseen insinöörityöhön, jota arvostetaan myös maailmalla. Pitkälle kehitetty ja luotettava tehoelektroniikka, edistyneet ohjelmistot sekä tekninen huippuosaaminen ovat Merus Powerin menestyksen perusta. Noin 90 % myynnistämme on ulkomaille, Suomessa olevista megawattiluokan sähkövarastoista iso osa on Merus Powerin valmistamia.

Tutustu toimintaamme >>

Next article