Etusivu » Energia » Kaasujen avulla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
Sponsoroitu

Olli Sipilä

toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy

Anni Sarvaranta

strategia- ja markkinakehitysjohtaja,
Gasgrid Finland Oy

Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi yhteiskunta tulee tarvitsemaan yhä suurempia määriä puhdasta sähköä. Aurinko- ja erityisesti tuulienergian osuudet nousevat sitä mukaa kuin niistä tulee yhä kilpailukykyisempiä energialähteitä. Kaasujen avulla uusiutuvaa energiaa voidaan siirtää ja varastoida.

– Teollisuus ja liikenne ovat tottuneet saamaan energiaa ennustettavasti ja luotettavasti. Jotta uusiutuvaa energiaa olisi tarjolla oikea määrä oikeina tunteina, energiantuotannon ja tarvitsijoiden väliin tarvitaan sopiva alusta. Ylimääräisellä sähköllä voidaan esimerkiksi tehdä vetyä, yhdistää sitä hiilidioksidiin ja tehdä siitä puhdasta polttoainetta korvaamaan fossiilisia, sanoo Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Sipilä.

– Energiantuotanto tuulivoimalla voi kasvaa jopa 70 prosenttia nykyisestä, mikä tekee energiajärjestelmästä entistä enemmän sääriippuvaisen, jatkaa Anni Sarvaranta, strategia- ja markkinakehitysjohtaja Gasgrid Finland Oy:stä.

Erilaiset kaasut ja näiden tehokas markkina rakentavat polkua hiilettömään energiaan ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan toimien muuttuvan energiajärjestelmän tukijalkana. 

Energiajärjestelmä murroksessa

– Siirtyminen uusiutuvaan sähköön vaatii kapasiteettia myös sähkön siirtämiseen ja varastoimiseen. Euroopassa on jo koettu haasteita, sillä sähkönsiirtokapasiteetti ei ole kaikilta osin pysynyt uusiutuvan energian lisääntymisen vauhdissa. Suomessa muun muassa Fingrid on tehnyt hyvää työtä sähköjärjestelmän ennakoivassa kehittämisessä, mutta hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava muutosvauhti koko energiajärjestelmälle on valtava. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on kytkettävä yhteen eri sektoreita, kuten teollisuutta, energiaa ja liikennettä. Gasgrid tarjoaa kaasuputkiverkoston kautta hyvän alustan integroituvan tulevaisuuden energia- ja raaka-ainejärjestelmän tueksi, Anni Sarvaranta painottaa.

Uusiutuvan sähkön muuttaminen toiseen energiamuotoon, kuten kaasuksi ja tarvittaessa takaisin sähköksi, on yksi avainteknologioista teollisuuden ja liikenteen päästöhaasteiden ratkaisemiseksi.

Biokaasulla on merkittävää kasvupotentiaalia ja sitä on hyvin saatavilla, mutta tällä hetkellä sitä hyödynnetään vasta yksi terawattitunti. Biokaasulla on suuri rooli Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Myös maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena merkittävä rooli matkalla uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun, laajamittaiseen käyttöön.

Vetyyn on satsattu merkittävästi EU:ssa osana Green Deal -panostuksia. Suomessa vety linkittyy osaksi kansallista energia- ja ilmastostrategiaa.

Onko puhdas energia Suomen uusi vientimenestys?

– Energian koko arvoketjun potentiaali mukaan lukien energiantuotanto ja siirto, teollisuuskäyttö, varastointi ja kuljetussektori, on iso mahdollisuus Suomelle. Eri sektoreiden yhteismarkkinat ja teknologiat tuovat teollisuudelle puhdasta, halpaa ja tasaista energiavirtaa. Mahdollisuutemme on ratkaista, miten heiluvasta uusiutuvan energian tuottamisesta saadaan tasaista energiavirtaa kilpailukykyisesti. Samalla kun ratkaisemme omat haasteemme, luomme uusia työpaikkoja ja uutta osaamista. Ongelma on globaali, mutta Suomen vahvuuksia ovat digitaalisuus, koneenrakennus ja kemia yhdistettynä hyvään yhteistyöhön teollisuuden ja muun yhteiskunnan välillä, Olli Sipilä toteaa.

Valtionyhtiö Gasgrid Finland Oy toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Gasgrid kehittää aktiivisesti kaasujen siirtoalustaa sekä kaasumarkkinoita kohti tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-aine-järjestelmää.

Villeimmissä visioissa Suomi tulee viemään puhdasta energiaa Eurooppaan.

Tutustu Gasgridin palveluihin >>

Next article