Etusivu » Energia » Kaasuenergia – ympäristön ja ihmisen asialla
Sponsored
Yhteistyössä:
avatar

Mika Paloranta

toimitusjohtaja, Suomen Kaasuenergia Oy

Maakaasu on vähiten ympäristöä saastuttava fossiilinen polttoaine ja biokaasu taas polttoaineena täysin uusiutuva. Näitä vähäpäästöisiä energiamuotoja käyttävät monet aikaansa seuraavat asiakkaat teollisuudesta taloyhtiöihin ja ammattikokkeihin. 

Vähäpäästöiset energiamuodot ovat päivän sana. Kun samaan pakettiin lisätään vielä terveyshyödyt, jäädään kiistatta plussan puolelle. Maakaasu on energiamuoto, jossa ei metaanin palaessa synny terveydelle vaarallisia pienhiukkasia.

Vähäpäästöiset energiamuodot ovat päivän sana.

Maakaasun pienhiukkaspäästöttömyys on merkittävä etu sekä kaasun liikennekäytölle että sen käytölle hajautetussa kaukolämmöntuotannossa. Lisäksi maakaasun polttamisen yhteydessä vapautuu merkittävästi vähemmän hiilidioksidia kuin esimerkiksi hiilen tai puun polttamisen yhteydessä.

– Maakaasuputkistolla toimitettuna maakaasun tai biokaasun käytöstä ei myöskään aiheudu kuljettamiseen liittyviä päästöjä – toisin kuin puuhakkeen, hiilen tai öljyn käyttämisessä, toimitusjohtaja Mika Paloranta Suomen Kaasuenergia Oy:stä kertoo.

– Lisäksi täytyy hehkuttaa, että biokaasu on täysin uusiutuva ja ilmastoneutraali polttoaine.

Prosessikäytössä kaasu on toimitusvarma, ympäristöystävällinen, kustannustehokas, joustava ja arvostettu. Kuva: Suomen Kaasuenergia Oy

Biokaasun käytössä porkkanana myös veroetu

Uusiutuvaa kotimaista biokaasua tuotetaan erilaisilla tavoilla – esimerkiksi biohajoavista jätteistä, jätevesilietteestä sekä teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Porkkanana monelle biokaasu tuo veroetua, sillä sen käytöstä ei nykyisellään makseta energiaveroja. Palorannan mukaan kaasun käyttötarkoituksesta riippuen on mahdollista saada muitakin veroetuja.

– Jos kaasua käytetään yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon, vain osaan kaasun käyttöön kohdistuu polttoainevero. Energiaintensiivistä tuotantoa harjoittavat teolliset toimijat voivat olla osin vapautettuja polttoaineveroista. Tämä tarkoittaa enimmillään jopa 85 % huojennusta.

Jos maakaasua käytetään teollisessa prosessissa niin, että kaasuliekki tai liekistä syntyvät savukaasut ovat suoraan kosketuksissa valmistettavaan tuotteeseen, saavat toimijat maakaasun verovapaasti.

Sähkön pientuottaja ei maksa tuottamastaan sähköstä lainkaan sähköveroa enimmillään 800 MWh/vuosi tuotettuun määrään asti.

”Tähtäimessä vähäpäästöinen tulevaisuus”

Suomen kaasumarkkinat avautuvat kilpailulle ja uusille toimijoille vuoden 2020 alusta uuden Balticconnector-putken yhdistäessä Suomen kaasumarkkinan Baltian maiden kaasumarkkinoihin.

– Kaasumarkkinoiden avautumisen seurauksena kaasun hinta lähitulevaisuudessa luultavammin laskee. Alhaisempi hinta parantaa kaasun kilpailukykyä ja lisää kiinnostusta kaasua käyttäviin energiaratkaisuihin, Paloranta innostuu. 

Uusiutuvan ja ympäristöystävällisen biokaasun tuotantomäärät ovat jo nyt nousussa, ja biokaasun käyttö puhtaana liikennepolttoaineena kasvaa jatkossa merkittävästi. Paloranta luettelee konkreettisia muutoksia, joita lähitulevaisuudessa tullaan näkemään.

Merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessa, ympäristöystävällisyydessä ja energialaskussa!

– Kaasutankkausasemien määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Myös eri autovalmistajat tarjoavat nykyistä useampia kaasuautomalleja, sillä kaasu on hinnaltaan kilpailukykyinen, vähäpäästöinen ja tasalaatuinen polttoaine.

Pitää muistaa, että yritysten panostuksella vähäpäästöiseen tulevaisuuteen on erittäin suuri merkitys.

Suomen Kaasuenergia Oy tähtää tähän paitsi vähäpäästöisellä maakaasulla myös biokaasun käytön lisäämisellä, kehittyneillä hybridilämmitysjärjestelmillä sekä olemassa olevien energiavirtojen paremmalla hyötykäytöllä. Palorannan mukaan yrityksessä valvotaan asiakkaan etua räätälöidyillä energiapalveluilla, joissa asiakas maksaa vain käyttämästään lämpö- ja jäähdytysenergiasta.

– Asiakas saavuttaa näin merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessaan, ympäristöystävällisyydessään ja energialaskussaan.

Suomen Kaasuenergia Oy on Suomen suurin kaasun jakelusiirtoyhtiö ja kaasun vähittäismyyntiyhtiö, joka omistaa ja operoi kaasun paikallisjakeluverkostoa. Etelä-Suomessa 15 paikkakunnalla. Lisäksi yhtiö toimittaa asiakkailleen kehittyneitä energiaratkaisuja lämmitykseen ja teollisuuden tarpeisiin.

Next article