Etusivu » Energia » Ilmastotavoitteet näkyvät myös kaukolämmön tuotannossa
Sponsoroitu

Ympäristömääräysten tiukennukset vievät energialaitokset kauemmas taajamiin, jolloin myös kaukolämpösiirtolinjat pidentyvät. Ammattiosaaminen on tarpeen, sillä joskus tämä tarkoittaa miltei mahdotonta urakkaa.

Rakentamisen keskittyessä kasvukeskuksiin vahvistuu samalla kaukolämmön osuus lämmöntuottajana. Ilmastotavoitteet näkyvät myös kaukolämmön tuotannossa, jossa siirrytään enenevissä määrin päästöllisistä polttoaineista päästöttömiin. Ilmastoneutraalin energian osuus kaukolämmön tuotannosta oli viime vuonna yli puolet.

KVL-Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pykäläisen mukaan ympäristömääräysten tiukentuessa myös bioenergiaa polttavien laitosten sijoittaminen hieman kauemmas taajamiin yleistyy.

– Keskelle kaupunkia ei energialaitoksia voida rakentaa, mikä tarkoittaa jatkossa myös pidempiä kaukolämpösiirtolinjoja.

KVL-Tekniikka on mukana rakentamassa Helenin uuden biolämpölaitoksen kaukolämpölinjaa

Helsingissä Vuosaareen on rakenteilla uusi biolämpölaitos, jonka tarkoitus on osittain korvata Helenin lämmöntuotannosta aiemmin vastannut Hanasaaren kivihiilivoimalaitos. Vuosaaresta lämpöenergia kuljetetaan keskustan alueelle noin 10 kilometriä pitkää kaukolämpölinjaa pitkin. Uuden kaukolämpölinjan rakennustöihin osallistuu useita alihankkijoita. KVL-Tekniikka vastaa yhden osuuden putkiasennus-, hitsaus- ja eristystöistä.

– Rakennamme kaukolämpöputket kalliotunneliin noin 60 metriä maanpinnan alle. Putket painavat seitsemän tonnia kappale, joten niiden vieminen ja asentaminen tunneliin on hyvin haastavaa. Kyseessä on poikkeuksellisen suuri ja ainutlaatuinen työmaa, Pykälainen sanoo.

Jotta putkien kuljettaminen ja asennus onnistuisi optimaalisesti, kehitti KVL-Tekniikka Pykäläisen mukaan yksilölliset laitteet erityisesti tätä urakkaa varten.

– Urakka valmistuu jo ensi vuoden loppuun mennessä – ainutlaatuisten teknisten ratkaisujemme ansiosta olemme noin puoli vuotta edellä Helenin alkuperäistä aikataulua.

Next article