Etusivu » Energia » Ilman sähköä Suomi pysähtyy
Sponsored
netcontrol-verkko
Yhteistyössä:
avatar

Marcus Biström

tuotekehitysjohtaja, Netcontrol Oy

avatar

Ville Maksimainen

myyntijohtaja, Netcontrol Oy

Hajautetun sähköntuotannon optimointi, loistehon hallinta, uudet energiavarastot, sähköautojen kaksisuuntainen lataus ja kiristyvät toimitusvarmuusvaatimukset tuovat suuria muutoksia sähköverkoille. Muutosten hallitsemiseksi järjestelmien älykkyyden on lisäännyttävä radikaalisti.

Nyt tehdään alustaa eli perusinvestointeja; laitteita asennetaan seuraavan 15–20 vuoden tähtäimellä. On selvää, että sinä aikana tekniikka kehittyy ja tulee uusia tarpeita. Järjestelmään pitää pystyä liittämään helposti uusia sensoreita, kertoo Netcontrol Oy:n tuotekehitysjohtaja Marcus Biström.

Data-analyysit ja tekoäly lisäävät myös käytönvalvontajärjestelmien älykkyyttä, jolloin verkon operointi tehostuu entisestään. Automaattinen ja aktiivinen verkonhallinta yleistyy, kun laitteet ja järjestelmät keskustelevat keskenään. Vikaantuneiden kohteiden paikallistaminen, vikojen korjaaminen ja sähköjen palauttaminen nopeutuvat huomattavasti, kun laitteet tekevät itsenäisiä päätöksiä saamansa datan perusteella.

Kehittyvä sensoriteknologia mahdollistaa myös kokonaan uusia sovelluksia, kuten online-kunnonvalvonnan tai pienjänniteverkkojen hallinnan.

Älykkyys siirtyy lähemmäs loppukäyttäjää

Nykyinen malli on vahvasti keskitetty, operaattori hallinnoi kaukokäyttöä. Tulevaisuudessa muuntamoiden rooli tulee kasvamaan, muuntamot tekevät lokaalisti päätöksiä ja ohjaavat verkkoa. Yli puolet uusista muuntamoista on jo automatisoituja. Ne eivät ole pelkästään kaukokäyttöisiä vaan tekevät reaaliaikaisia mittauksia muun muassa jännitteestä ja pienjänniteverkon sähkön laadusta.

– Tietoturvalla on infrassa merkittävä rooli. Se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa, sitä ei voida tehdä jälkikäteen. Netcontrol on ollut tässä edelläkävijä, Netcontrol Oy:n myyntijohtaja Ville Maksimainen kertoo.

Netcontrollin automaatio-, telemetria- ja tietoliikennejärjestelmien osaaminen täyttääkin kaikkein kriittisempien energiaverkkojen vaatimukset.

Next article