Etusivu » Energia » Hukkalämmöstä hyödyt irti
Sponsoroitu

Johnny Holmström

toimitusjohtaja, Iotoi Oy

Energiatehokkuus ja siihen liittyvä hukkalämpö ovat nousseet yhä tärkeämmiksi puheenaiheiksi. Uusilla menetelmillä hukkalämmön hyödyntäminen on tehokasta.

Hukkalämmön hyödyntäminen on tulevaisuudessa entistä olennaisempi osa globaaleja energiamarkkinoita. Iotoi Oy:n toimitusjohtaja Johnny Holmströmin mukaan esimerkiksi teollisuusprosessien hukkalämpö on väistämättä syntyvä tuote, jota voidaan hyödyntää oman kiinteistön lämmityksessä tai kaukolämpöön ohjaamalla.

– Hukkalämmön hyödyntämättä jättäminen on kuin heittäisi rahaa pois. Kaukolämpöverkon valjastaminen hukkalämmön kierrättämiseen ja jakeluun on käytännöllinen tapa välittää lämpöenergiaa.

Tulevaisuudessa kiertotalousajattelusta tulee yhä merkittävämpi osa yhteiskunnan eri toimia. Holmström korostaa, että kaukolämpö on jo itsessään eräänlaista kiertotaloutta.

– Tätä kiertotalousajatusta voidaan kehittää edelleen, sillä tärkein infra eli kaukolämpöverkko on jo olemassa. Olemassa olevat kaukolämpöputket kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

IOTOIn avulla kiinteistön energiankulutus laskenut jopa 50 prosenttia

Porvoon Keskuskoulussa kaukolämpö-tuotantoa tehostaa IOTOIn uusi PIP3-kolmiputkiratkaisu. Nykyaikaisten innovaatioiden ja digitalisaation myötä kiinteistön kokonaisenergiankulutus on vertailujaksolla saatu pienenemään jopa puolella.

– Kiinteistö muutettiin erilaisilla laiteuudistuksilla matalalämpö- ja älykiinteistöksi. Älykkäällä ohjauksella energiankulutusta saatiin laskettua merkittävästi ilman, että käyttömukavuus kuitenkaan kärsii, Holmström sanoo.

Kaukolämpöverkon valjastaminen hukkalämmön kierrättämiseen ja jakeluun on käytännöllinen tapa välittää lämpöenergiaa.

PIP3-kolmiputkiratkaisu avaa samalla myös energiayhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Holmström tietää kokemuksesta, että jos ei samanaikaisesti mietitä lämmönkäyttöä ja -tuotantoa, tuloksena on aina vain osaoptimointi. 

– Halusimme, että kiinteistön omistajan lisäksi energiatehokkuudesta hyötyy myös energiayhtiö, Holmström painottaa. 

Holmströmin näkemyksen mukaan energiayhtiöillä onkin tärkeä osa vihreässä siirtymässä. 

– Energiayhtiöt kannattaa ottaa mukaan energiatehokkuushankkeisiin, sillä säästötavoitteet saavutetaan myös irtaantumatta kaukolämpöverkostosta. Samalla energiayhtiöt pääsevät parantamaan tuotantoaan. Porvoon Keskuskoulussa tämä ajatus on ollut kaiken pohjana.

PIP3-kolmiputkiratkaisusta hyötyvät myös energiayhtiöt

IOTOIn patentoidulla PIP3-kolmiputkijärjestelmällä kaukolämmön tuotantokustannuksia voidaan alentaa ilman kalliita investointeja lämmöntuotantoon. Tämä tekee menetelmästä houkuttelevan niin taloudellisesti kuin ympäristönkin näkökulmasta.

– Kolmiputkijärjestelmän avulla hukkalämpöjä voidaan hyödyntää huomattavasti tehokkaammin. Luvut eivät valehtele. Niistä kuka tahansa näkee, että menetelmä on tehokas, Holmström sanoo. 

PIP3-järjestelmä antaa energiayhtiöille useita mahdollisuuksia kehittää liiketoimintamallejaan sekä samalla ottaa hukkalämmön hyödyistä kaiken irti. Hyötykäytön myötä tuotantokustannukset pienenevät, mikä mahdollistaa Holmströmin mukaan kilpailukykyisemmän hinnoittelun tulevaisuudessa. 

– Kaukolämpö säilyy näin varteenotettavana lämmitysmuotona uusien teknologioiden ja hybridiratkaisujen rinnalla.

Miksi IOTOI Oy?

• Asiantuntijayhtiö, jossa yhdistyvät laaja-alainen osaaminen teknisistä innovaatioista, haastavasta projektijohtamisesta ja yhteiskunnan eri rahoitusmuodoista.
• Tekee kaukolämmöstä nykyaikaisen kiertotaloustuotteen ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
• Energiaa tehokkaasti säästävä PIP3-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön kaikissa uudis- ja saneerauskohteissa.

Kiinnostuitko hukkalämmön hyödyntämisestä?

Next article