Etusivu » Energia » Hiilidioksidipäästöjen vähennys ja säästöt polttoaineen hinnassa avaimet käteen -ratkaisuna
Sponsoroitu

Kainuun Voima Oy vastaa Renforsinrannan perinteikkään teollisuusalueen energiatuotannosta. Muutama vuosi takaperin yhtiö mietti, miten vastata Kajaanin kaupungin päästöjen vähennystavoitteeseen ja samalla varmistaa alueen kustannustehokas energiansaanti myös poikkeustilanteissa.

Ratkaisuksi valikoitui nykyisen öljykäyttöisen varakattilan konvertointi nesteytetylle maakaasulle eli LNG:lle. Investointi LNG:hen tuo toimitusvarmuuden lisäksi vuositasolla noin 3 700 tonnin vähennyksen hiilidioksipäästöihin ja merkittävän säästön polttoaineen hinnassa.

Investointi avaimet käteen -ratkaisuna

Siirtyminen kaasun käyttöön edellytti Kainuun Voimalta investointia LNG:n varastosäiliöihin, höyrystysasemaan ja uusiin kaasupolttimiiin. Ratkaisun he halusivat avaimet käteen -periaatteella, sillä organisaatiossa ei ollut aiempaa kokemusta kaasuratkaisuista suunnitellussa mittakaavassa. LNG-ratkaisun toteuttajaksi valittiin Rohe Solutions Oy.

– Rohe valikoitui toimittajaksi vahvan palveluasenteensa ja luottamusta herättävän kokonaisratkaisun myötä, kertoo Kainuun Voiman toimitusjohtaja Kimmo Keinänen.

Rohen toimintamalli perustuu soveltuvimman toteutusratkaisun valintaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja toteutukseen kohteeseen parhaiten soveltuvien kumppaneiden kanssa. Toteutuksen kesto on puristettu alle 12 kuukauteen ja käyttöönotto on suunniteltu kesälle 2021.

Haastavan aikataulun mukaisen toteutuksen mahdollisti vaiheittain käynnistetty suunnittelutyö yhteistyössä asiakkaan ja viranomaisten kanssa.  

Asiakkaan tarpeita kuunnellen Rohe pystyi räätälöimään asiakkaalle parhaiten soveltuvan kokonaisuuden

Mika Simola, Rohen tekninen päällikkö

LNG-varastosäiliö- ja höyrystyskokonaisuuden toimittaa Sarlin Oy Ab, joka on toimittanut Suomessa useita LNG-energiaratkaisuja. Valinnassa painoi Sarlinin osaaminen sekä paineistetun että nestemäisen kaasun ratkaisuissa ja kotimainen tarvikevarasto, joka takaa nopean reagointikyvyn huoltoon ja kunnossapitoon.

Kainuun toteutuksessa asiakassäiliöt (2 x 170 m3) päädyttiin asentamaan vaakatasoon, sillä tämä oli tontin olosuhteet huomioiden toimivin ratkaisu. Yli 20 metriä pitkät säiliöt ovat tehdasalueelta eniten tilaa vievä kokonaisuus. Sen sijaan 60 MW höyrystysasema on taas kompaktimpi ja sen vaatima tilatarve on noin yhden merikontin verran.

Ratkaisun kaasupolttimet toimittaa Oilon Oy, joka pystyi tuomaan luotettavan poltinratkaisun ja vaaditut käyttöputkistot höyrystysasemalta. Poltinkonversiossa korostuu toteutuksen aikatauluttaminen, sillä varakattilaa ei voida pitää pidempiä aikoja poissa valmiudesta. Projektinjohtopalveluiden (projektinjohto, dokumentaationhallinta, työmaapalvelut) toimittajaksi valikoitui CTS Engtec, jolla oli toteutuksessa vaadittavaa kaasualan erityisosaamista.

– LNG-ratkaisun rakentaminen on jo lupien osalta haastava kokonaisuus, ja on tärkeää, että yhteistyökumppaneilla on kokemusta vastaavanlaisista projekteista, sanoo Simola.

Lue lisää toiminnastamme >>

Edellytyksenä luotettava toimitusketju

Kainuun voima ajaa varakattilaa kesäisin alueen lämpökuorman ollessa pääkattilan säädettävyydelle liian alhainen. Lämmityskaudella varakattilan täytyy taata energiansaanti kaikissa mahdollisissa häiriöitilanteissa. Tämä asettaa vaatimuksia LNG:n toimitusketjuun. Toimitusketjussa suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että varakattilaa on mahdollista ajaa täydellä teholla ilman keskeytyksiä.

Haminaan on vuoden 2021 alkupuolella valmistumassa uusi 30 000 m3 LNG-terminaali. Rohen LNG-toimituksien toimitusvarmuus perustuu kotimaisen terminaalin tuomaan vaihtoehtoon, jossa toiminnan epävarmuudet on minimoitu. LNG on myös mahdollista hankkia useammasta eri lähteestä, mikä on huoltovarmuuden kannalta merkittävä etu.

Investointi tulevaisuuteen

Kokonaisuutena LNG-ratkaisu mahdollistaa kaasuekosysteemin laajentamisen niin raskaalle kuin henkilöautoliikenteelle tankkausaseman muodossa. LNG:n varastointikapasiteettia on mahdollista hyödyntää myös alueen muiden teollisuuskohteiden tarpeisiin. Nämä ratkaisut ovatkin jo suunnittelupöydällä.

LNG:n kokonaisratkaisu soveltuu sellaisenaan uusiutuvien kaasujen, kuten nesteytetyn biometaanin tai Power-to-X käyttöön. Tavoitteena onkin lisätä näiden kestävien uusiutuvien kaasujen osuutta asteittain niiden kilpailukyvyn kehittyessä. Rohella on infravalmius näiden kaasujen hankintaan niin kotimaan kuin kansainvälisten markkinoiden suunnasta, kunhan markkina-olosuhteet ovat siihen kannustavat.

Lue lisää toiminnastamme >>

Next article