Etusivu » Energia » Biokaasu on puhdasta kiertotaloutta
Sponsoroitu

Kotitalouksien biojätteistä sekä jätevedenpuhdistamojen lietteestä saadaan biokaasua, joka on suurimmaksi osaksi metaania. Metaani on kasvihuonekaasu, mutta kun siitä jalostetaan liikennepolttoainetta tai se käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon, saadaan puhdasta energiaa.

Eloperäisistä raaka-aineista eli biomassasta valmistettava biokaasu on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Se on myös vahvasti paikallista, sillä biokaasu valmistetaan alueellisissa biokaasulaitoksissa. Biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia bensiiniin tai dieseliin
verrattuna sekä pienentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

– Suomessa on noin 14 000 kaasuautoa. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, siihen verrattuna biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat 85–100 prosenttia pienemmät. Biokaasun etu ympäristöystävällisyyden lisäksi on huomattavasti bensiiniä tai dieseliä edullisempi hinta, kertoo Etelä-Karjalan Jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

– Olemme saaneet lukuisia tiedusteluja liikennebiokaasun hintakehityksestä. Koska se tuotetaan paikallisesti omista raaka-aineista eikä sillä ole mitään yhteyttä öljyn tai maakaasun hintaan, hinta on hyvin vakaa. Olemme nostaneet hintaa kerran koko kaasun tuottamisen aikana, Stormossenin talouspäällikkö Håkan Hagberg toteaa.

Bensiinikäyttöinen auto on helppo muuttaa kaasukäyttöiseksi. Esimerkiksi Imatralla kaasun hinta on innostanut autoilijoita lisäämään autoihinsa kaasulaitteistoja niin, että seuraavat vapaat muutosajat ovat vasta kesäkuussa.

– Yli puolet biokaasusta kulutetaan raskaassa liikenteessä. Biokaasu palaa puhtaammin kuin fossiilinen kaasu, eikä siitä synny hiukkasia. Näin päästään päästöttömiin kuljetuksiin, sanoo Pirkanmaan Jätehuollon liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen.

BIG on vähäpäästöistä energiaa

Stormossen Vaasan seudulla, Pirkanmaan Jätehuolto ja Etelä-Karjalan Jätehuolto valmistavat BIG-biokaasua omissa biokaasulaitoksissaan kunkin alueen paikallisista biohajoavista jätteistä. Muodostunut biokaasu on suurimmaksi osaksi metaania, lisäksi se sisältää hiilidioksidia sekä pieniä määriä rikkivetyä ja vettä. Jalostusvaiheessa hiilidioksidi ja muut epäpuhtaudet poistetaan, jolloin jäljelle jää vähintään 96 prosenttista metaania, joka soveltuu liikennepolttoaineeksi.

– Tämä on paikallista kiertotaloutta: jätteet hyödynnetään paikallisesti biokaasuksi ja kulutetaan paikallisesti. Kuljetusmatkat pysyvät pieninä, Nissinen sanoo.

– Todellista kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Kerätään kuntalaisten jätteet talteen ja tuotetaan kuntalaisille eli omistajille halpaa biokaasua. Kaasun valmistamisen jälkeen loppu hyödynnetään peltolannoitukseen ja maanparannukseen. Kun ravinteet otetaan talteen, pystytään korvaamaan mineraalisia lannoitteita. Hygienisoidusta biojätteestä saadaan luomukelpoista lannoitetta, Suomalainen jatkaa.

Jätteiden lajitteluun tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kuivajätteen painosta on lähes neljännes biojätettä. Näin arvokasta raaka-ainetta ja ravinteita menee hukkaan.

4 syytä valita biokaasu

• Puhtaasti palava biokaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia.
• Liikennekäytössä biokaasu on huomattavasti edullisempaa kuin bensa tai diesel.
• Energia tuotetaan ja kulutetaan paikallisesti.
• Biokaasu lisää huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Puhdasta ja paikallista biokaasua

Next article