Etusivu » Cleantech » Rakennekalkitus vähentää fosforikuormituksen jopa puoleen
Sponsoroitu

Rakennekalkki parantaa savipitoisen maan mururakennetta ja vedenläpäisykykyä pitkäaikaisesti.

Rakennekalkissa kalsiumkarbonaattiin on lisätty vähintään 15 prosenttia saveksen kanssa reagoivaa ja maan rakennetta kuohkeuttavaa aktiivista kalkkia. Kun vesistöjä rehevöittävä fosfori ei huuhtoudu pintavaluntana vaan jää maaperään, se on myös paremmin kasvien hyödynnettävissä. Tutkimuksissa on saatu jopa 15 prosenttia suurempia satoja.

– Sadon suuruus riippuu ensi sijassa kasvuketjun heikoimmasta lenkistä eli kulloinkin minimissä olevasta kasvutekijästä. Savimaiden haaste on ravinteiden huuhtoutuminen ja veden huono imeytyminen. Kuohkea maa pystyy imemään tehokkaasti rankkasateen tuoman vesimäärän erityisesti kaltevilla pelloilla ja puskuroimaan virtaamavaihteluja ojissa. Oletusarvona on, että eroosio vähenee ja savipitoiselta pellolta vesistöihin tuleva fosforikuormitus voi pudota jopa 30–50 prosenttia, kertoo Nordkalk Oy Ab:n myyntipäällikkö Jan Drugge.

Ruotsissa rakennekalkilla on saatu hyviä tuloksia ravinnepäästöjen nopeasta vähenemisestä. Suomessa tutkitaan rakennekalkin toimivuutta erilaisissa olosuhteissa ja eri maalajeilla sekä selvitetään optimaalisia käyttömääriä ja levitysajankohtia Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelumenetelmänä -hankkeessa, joka on osa ympäristöministeriön rahoittamaa laajaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa 2019–2023. Vaikutuksia vesistökuormitukseen, maaperään ja satoon tutkitaan monipuolisesti, laboratorio- ja kenttäkoeolosuhteiden lisäksi laajemmalla pilottikokeella Eurajoen kahdella valuma-alueella. Hankkeen tulokset kootaan rakennekalkituksen toteutuksen oppaaksi.

Rakennekalkki tehokkaampaa kuin kipsi

Vesistöjen tilaa parannetaan myös kipsikäsittelyllä, mutta se ei sovellu kaikille pelloille, esimerkiksi luonnonarvoltaan arvokkaiden vesistöjen valuma-alueille tai pohjavesialueille. Lisäksi kipsikäsittely joudutaan uusimaan 3–5 vuoden välein.

Rakennekalkitus soveltuu luomupeltoja lukuun ottamatta lähes kaikille pelloille. Lisäksi oikein tehtynä sen vaikutus näkyy vielä jopa kymmeniä vuosia.

Nordkalk on kalkkikivialan johtava yritys, joka toimittaa välttämättömiä raaka-aineita sekä maatalouteen että lukuisille teollisuudenaloille. Nordkalkin sovelluksilla turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta. Eurajoella rakennekalkituskokeessa pelloille levitettiin Nordkalkin valmistamaa Fostop Rakennekalkkia.

Lue lisää aiheesta

Next article