Etusivu » Cleantech » ”Päästöjen vähentäminen on ennen kaikkea ympäristöteko”
Sponsored
Kaupallinen yhteistyö:
avatar

Emilia Jyrkiäinen

CEMS Product Manager, Gasmet

avatar

Mikko Ahro

toimitusjohtaja,
Gasmet

Nykyteknologia mahdollistaa teollisten prosessien kehittämisen ympäristöystävällisemmiksi.

Teollisuuden päästöistä puhuttaessa voidaan tarkoittaa esimerkiksi ilmaan johdettavia päästöjä, kuten hiilidioksidia, typpioksideita tai elohopeaa. Ilmaan johdettavilla päästöillä ja niiden rajoittamisella on suora vaikutus ilmaston lämpenemiseen sekä lämpenemisen hidastamiseen. 

Hyvä uutinen on se, että lainsäädännön ja teknologian kehittyminen ovat vähentäneet teollisuuden päästöjä huomattavasti viime vuosina.

– Päästöille on asetettu tiukat rajat laitoskohtaisesti, ja päästörajat määritellään laitoksen ympäristöluvassa, Gasmetin CEMS Product Manager Emilia Jyrkiäinen kertoo.

Luotettava päästömittaus on edellytys teollisuuden haitallisten ympäristövaikutusten todentamiseksi sekä vähentämiseksi. Jyrkiäinen korostaa, että päästöjen vähentäminen sekä päästörajojen tiukentaminen on ennen kaikkea ympäristöteko.

– Laadukkaalla ja luotettavalla päästömittauksella pystytään esimerkiksi tarkastelemaan tehtaan puhdistusmenetelmien toimivuutta ja vaikutusta päästötasoihin.

Gasmetin teknologia havaitsee pienimmätkin pitoisuudet

Jatkuvatoimisella eli ympärivuorokautisella päästömittauksella saadaan reaaliaikaista tietoa prosessista, ja päästötasojen muutokset ovat helposti tarkkailtavissa. Erilaisiin päästömittauksiin – kaasuihin, pölyyn tai virtaukseen – käytetään erilaisia tekniikoita. Joskus valintaan vaikuttavat mitattavan komponentin lisäksi muun muassa mittauspisteen olosuhteet.

Gasmetin toimitusjohtaja Mikko Ahro muistuttaa, että joissakin tapauksissa päästöjen pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Tämä haastaa kehittämään teknologiaa, jolla pystytään mittaamaan luotettavasti yhä pienempiä ja pienempiä pitoisuuksia.

– Voimme olla ylpeitä, että meillä täällä Suomessa on tällaista osaamista. Laitteita toimitetaan joka puolelle maailmaa, ja ne edustavat maailman johtavinta kaasumittausteknologiaa.

Gasmet
• Teknologiajohtaja päästömittauksissa
• Kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jolla kaikki toimialaan ja teknologiaan liittyvä merkittävä osaaminen omissa käsissä
• Kolme päästömittauksen huipputeknologiaa (FTIR, CVAF & jatkuvatoiminen dioksiininäytteenotto)

Next article