Etusivu » Cleantech » Biomassan ja jätteen energia hyötykäyttöön
Sponsoroitu

Mikko Osara 

toimitusjohtaja, BMH Technology Oy

Suomalainen BMH Technology suunnittelee ja tuottaa edistyksellistä teknologiaa, joka lisää ympäristöystävällisten polttoaineiden hyödyntämistä, auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja kaatopaikkaläjittämistä sekä tehostaa materiaalien uusiokäyttöä.

Maailmanlaajuinen väestönkasvu, kaupungistuminen ja elintason nousu kiihdyttävät jätemäärien kasvua. Samanaikaisesti teollisuus pyrkii tehostamaan toimintaansa digitalisaation avulla, kohtaa lisääntyvän energiantarpeen haasteet ja etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös lainsäädäntö muuttuu ja ohjaa yhteiskuntia suosimaan hiilineutraaleja polttoaineita. Kaikki tämä kannustaa yhteiskuntia ja yrityksiä ottamaan käyttöön älykkäämpää teknologiaa energian tuottamiseksi ja kiertotalouden tukemiseksi arjessa.

Globaali jätteenkäsittelyjärjestelmä

– Me uskomme, että yksi keinoista fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi piilee jätteen ja biomassan valjastamisessa raaka-aineiksi ympäristöystävällisiin polttoaineisiin. Erikoisalaamme ovat vaativat, teollisen mittakaavan polttoaineenkäsittelyjärjestelmät kiinteälle biomassalle ja kierrätyspolttoainetta valmistavat TYRANNOSAURUS®-jätteenkäsittelylaitokset. Toimitamme sekä suuria laitoskokonaisuuksia että yksittäisiä laitteita ja niihin liittyviä elinkaaripalveluita, kertoo toimitusjohtaja Mikko Osara.

Kiinalainen asiakkaamme halusi, että laitos erottelee tietyt muovit erilleen. Sellainenkin onnistuu.

– Suunnittelemme ja toimitamme materiaalinkäsittelyjärjestelmiä, jotka kykenevät käsittelemään esimerkiksi yhdyskuntien, kaupan ja teollisuuden jätevirtoja, joita he eivät itse voi hyödyntää uudelleen. Jätteenkäsittelyssä erotellaan arvokkaat kierrätyskelpoiset osat, kuten metalli ja alumiini. Kiinalainen asiakkaamme halusi, että laitos erottelee myös tietyt muovit erilleen. Sellainenkin onnistuu, kun niin halutaan, Osara kertoo.

BMH Technology on toimittanut jo yli 70 TYRANNOSAURUS®-jätteenkäsittelyjärjestelmää ympäri maailman. Biopolttoaineiden käsittelyn referenssejä on kertynyt vuosikymmenien varrella huomattavasti enemmän.

TYRANNOSAURUS®-laitokset valmistavat jätteestä lämpöarvoltaan erinomaista, eurooppalaiseen standardiin perustuvaa SRF-kierrätyspolttoainetta (Solid Recovered Fuel), jonka hiilidioksidipäästöt ovat fossiiliseen kivihiileen verrattuna matalammat.

Yhdessä kohti päämäärää

BMH:lla on työskennelty materiaalinkäsittelyn parissa 1940-luvulta lähtien. Kokemus näkyy kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmissä alan korkeimpana käytettävyytenä ja luotettavuutena. Yrityksessä seurataan myös tiiviisti alaan liittyviä säännöksiä ja kehitetään uusia tapoja hyödyntää jätettä ja biomassaa lähtöaineina ympäristöystävällisen energian ja kemikaalien tuotannossa.

BMH Technologyn tyypillisiä asiakkaita ovat Osaran mukaan voimalaitokset, paperi- ja selluteollisuus, jätteenkäsittely-yritykset sekä sementtiteollisuus eri puolilla maailmaa.

Yhdessä pätevän yhteistyöverkostomme kanssa toimimme lähellä asiakkaitamme ja pyrimme jatkuvasti luomaan heille lisäarvoa matkalla kohti päämääräämme.

Uusimmat Suomessa solmitut kaupat ovat Helsingin Vuosaaressa energiayhtiö Helenille, Tampereen Naistenlahden voimalaitokselle sekä Seinäjoen Energian voimalaitokselle toimitettavat polttoaineen käsittelyjärjestelmät. Maailmalla tuoreimpia esimerkkejä ovat Arabiemiraateissa juuri avattu suuri kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos sekä vastaava laitos Taiwanissa.

Tytäryrityksiä BMH:lla on Ruotsissa, Puolassa, Espanjassa ja Kiinassa, ja näiden lisäksi löytyy maailmanlaajuinen agentti- ja kumppaniverkosto.

– Yhdessä pätevän yhteistyöverkostomme kanssa toimimme lähellä asiakkaitamme ja pyrimme jatkuvasti luomaan heille lisäarvoa matkalla kohti päämääräämme: Fuelling a Cleaner Future, Osara sanoo.

Next article